Wykład - Teorie rozwoju systemów osadniczych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1176
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Teorie rozwoju systemów osadniczych - strona 1 Wykład - Teorie rozwoju systemów osadniczych - strona 2 Wykład - Teorie rozwoju systemów osadniczych - strona 3

Fragment notatki:

Geografia ekonomiczna prof. zw. dr hab. Krystian Heffner
Wykład 3
Teorie rozwoju systemów osadniczych
Jednostki osadnicze - wynikają ze skłonności ludzi do skupiania się w pewnych miejscach , składają się z budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. Warunkiem powstania jednostek osadniczych jest skupienie w danym miejscu ludzi, czyli powstanie pewnej społeczności lokalnej. Sieć osadnicza - zbiory jednostek osadniczych występujące na obszarze jakiegoś kontynentu, kraju czy regionu.
System osadniczy - zbiór powiązanych ze sobą funkcjonalnie jednostek osadniczych tworzący wyodrębniającą się z otoczenia całość. Powiązania te mogą mieć charakter:
- społeczny
- ekonomiczny
- infrastrukturalny
Podział jednostek osadniczych (kryterium funkcjonalne):
1) pierwotne - wykształcone w oparciu o procesy pracy polegające na bezpośrednim pozyskiwaniu bogactw środowiska geograficznego -
np. rolnictwo, rybołówstwo, myślistwo
2) wtórne - związane z różnorodnymi procesami przetwórczymi, a więc z wszelkiego rodzaju przemysłem
3) tercjarne - z których praca związana jest z szeroko pojętymi usługami
Podział jednostek osadniczych (kryterium złożoności):
1) elementarne - wykształcone w oparciu o jedno tylko miejsce pracy
2) proste - powiązane z wieloma różnymi miejscami pracy
3) wielokrotnie złożone - również o wielu miejscach pracy, ale żadne z nich nie ma znaczenia dominującego
Reguła kolejności i wielkości (sformułował ją F. Auerbach 1913, sformalizował i nadał jej interpretację G. K. Zipf) jeżeli zbiór miast i osiedli określonego obszaru stanowi regionalny system osadniczy, to wówczas zbiór ten uporządkowany według wielkości posiada charakterystyczny rozkład, nadający się do generalizacji i zdefiniowania matematycznego
Typy miast - (wg. Ch. D. Harrisa):
1) miasta przemysłowe
- zatrudnienie w przemyśle stanowi powyżej 74% zawodowo czynnych w przemyśle i handlu oraz powyżej 45% ogółu zatrudnionych
- zatrudnienie w przemyśle stanowi 60-74% zatrudnionych łącznie w przemyśle i handlu oraz 30-45% ogółu zatrudnionych
2) ośrodki handlu detalicznego - zatrudnienie w handlu detalicznym stanowi powyżej 50% łącznego zatrudnienia w przemyśle i handlu i jest 2,2 razy większe niż w handlu hurtowym
3) ośrodki handlu hurtowego - zatrudnienie w handlu hurtowym jest wyższe od 20% łącznego zatrudnienia w przemyśle i handlu a jednocześnie powyżej 45% zatrudnionych ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz