Wykład - rezonans prądu zmiennego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 581
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - rezonans prądu zmiennego - strona 1 Wykład - rezonans prądu zmiennego - strona 2

Fragment notatki:

Prądem zmiennym nazywamy taki prąd, którego wartość zmienia się w czasie, a nie tak jak w przypadku prądu stałego, gdzie ta wartość jest stała i nie zależy od czasu. W prądzie przemiennym zarówno wartość natężenia jak i kierunek przepływu prądu zmienia się w czasie. Najczęściej spotykanym prądem przemiennym jest prąd sinusoidalny. Jego napięcie i natężenie wyrażają wzory:
U=Umsinωt I=Imsinωt
Gdzie :Um - maksymalna wartość napięcia (amplituda napięcia)
Im - maksymalna wartość natężenia (amplituda natężenia)
t - czas
ω - częstość kołowa (ω=2πf, f częstotliwość prądu) ωt - faza prądu.
Częstością prądu jest mierzona w Hz i określa ona ilość pełnych zmian okresu prądu w ciągu sekundy. W Polsce stosowany jest prąd o częstości 50 Hz. Dla prądu zmiennego istnieje bardziej uogólniona definicja prawa Ohma V=IZ , gdzie Z zwane jest opornością pozorną, impedancją lub zawadą obwodu. Zawada jest określona ogólnym wzorem
gdzie: R - wartość oporu w obwodzie,
XL - impedancja indukcyjna,
XC - impedancja pojemnościowa.
Xc i XL są definiowane jako:
XC = 1/ωC XL=ωL
Przed wyliczeniem impedancji obwodu warto również znać definicje i jednostki pojemności, indukcyjności i oporności.
Pojemność kondensatora jest definiowana jako stosunek ładunku na jednym z przewodników do wielkości potencjalnej różnicy między nimi:
Jednostką pojemności jest farad (F) ; 1F = 1C / V
Oporność jest stosunkiem napięcia do natężenia prądu:
R=V/I
Jednostką oporności jest ohm (Ω); 1Ω = 1V / 1A
Jednostką indukcyjności jest henr(H)
1H=1Vs/A
W zależności od ułożenia elementów w obwodzie, impedancja obwodu wynosi:
Elementy w obwodzie
Impedancja, Z
R
R
C
XC L
XL RC
RL
RLC
Jeżeli mielibyśmy układ zmontowany np. z cewki i naładowanego kondensatora to kondensator rozładowałby się. Spowodowało by to przepływ ładunków przez cewkę i wzrosło by pole magnetyczne i energia zawarta w polu elektrycznym kondensatora przeszła by w energię pola magnetycznego cewki. Prąd „płynie w cewce” co powoduje ładowanie kondensatora i ponowne przekazanie energii do kondensatora. Jeśli założymy brak oporów to taki układ drgałby w nieskończoność.

(…)

… do kondensatora. Jeśli założymy brak oporów to taki układ drgałby w nieskończoność. W przypadku połączenia równoległego opory zespolone poszczególnych gałęzi wyrażają się wzorami:
ZL=RL+iXL, ZC=-iXc Ponieważ mamy tu do czynienia z równoległym połączeniem oporów, opór całkowity Z wyraża się wzorem:
Z=ZLZC(ZL+ZC)-1 Przyjmując ze wzoru Thompsona XL=Xc oraz, że Rl<<ωL możemy zapisać:
Z=L/CRL Z wzoru powyższego…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz