Wykład - prawo pierwokupu (II sem)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 700
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - prawo pierwokupu (II sem) - strona 1 Wykład - prawo pierwokupu (II sem) - strona 2

Fragment notatki:

Prawo pierwokupu Prawo pierwokupu (art. 596 i n. KC) polega na tym, że określonemu podmiotowi przysługuje pierwszeństwo kupna oznaczonej rzeczy, w razie gdyby jej właściciel zawarł umowę sprzedaży z innym podmiotem (może się także odnosić do sprzedaży praw). Źródłem prawa pierwokupu może być: - umowa - przepis ustawy, w praktyce poważniejsze znaczenie ma zwane ustawowym prawem pierwokupu. Charakter prawa pierwokupu: - uprawniony może skorzystać z prawa pierwokupu tylko wtedy, gdy zobowiązany sprzedaje rzecz innej osobie - właściciel rzeczy obowiązany jest zawrzeć umowę sprzedaży z osoba trzecią pod warunkiem, że uprawniony nie skorzysta z prawa pierwokupu - właściciel jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić uprawnionego o treści umowy sprzedaży - uprawniony może skorzystać z prawa pierwokupu (od momentu zawiadomienia o sprzedaży) w ciągu: o 1 miesiąca - w razie sprzedaży nieruchomości o 1 tygodnia - w razie sprzedaży rzeczy ruchomych - uprawniony powinien złożyć swoje oświadczenie woli w takiej formie, jaka jest przewidziana dla sprzedaży danej rzeczy Z mocy ustawy prawo pierwokupu przysługuje: - Skarbowi Państwa - Gminie - Dzierżawcy nieruchomości - długoletniemu ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz