Wykład - Oprogramowanie a program

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 749
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Oprogramowanie a program - strona 1 Wykład - Oprogramowanie a program - strona 2 Wykład - Oprogramowanie a program - strona 3

Fragment notatki:

Wykład 6
Prof. UE dr hab. Ewa Ziemba
Informatyka
Oprogramowanie a program
Oprogramowanie to - element systemu komputerowego, który umożliwia bądź ułatwia eksploatację komputera, a także pozwala na wykonywanie za jego pomocą różnych zadań
Program to:
zbiór instrukcji sterujących działaniem komputera, opracowany w celu realizacji określonego zadania
algorytm postępowania, który opisuje jakie operacje, w jakiej kolejności i na jakich danych muszą zostać wykonane, aby rozwiązać określony problem Pakiety programów to - zestawy programów powiązanych funkcjonalnie i informacyjnie
Cechy współczesnych programów:
„przyjazność” dla użytkownika
multimedialność
Oprogramowanie „user friendly”
Cechy programów przyjaznych dla użytkownika:
stosowanie metod i technik komunikacji, które ułatwiają pracę użytkownika
współpraca programów z użytkownikiem w trakcie realizacji poszczególnych zadań
wyeliminowanie nadmiaru informacji i zbytniej złożoności oprogramowania
ujednolicony interfejs i sposób obsługi w całym obszarze działania systemu
Graficzny interfejs użytkownika
Interfejs to - ta część programu, która odpowiada za komunikację z użytkownikiem przyjmując jego polecenia i odpowiadając na nie wyświetlaniem odpowiednich komunikatów
Rodzaje interfejsu:
interfejs tekstowy
interfejs graficzny GUI (Graphical User Interface)
Oprogramowanie multimedialne
Cechy programów multimedialnych:
możliwość połączenia różnych sposobów przekazywania informacji w jednym przekazie
wykorzystanie zaawansowanej i rozbudowanej grafiki, animacji, dźwięku do prezentowania informacji i komunikowania się z użytkownikiem
multimedia nawiązują do tradycyjnych sposobów komunikacji między ludźmi mowa, obraz
Rodzaje oprogramowania
Podział oprogramowania ze względu na cel wykorzystania:
oprogramowanie systemowe:
organizuje i ułatwia pracę z komputerem
nie wspomaga użytkownika w realizacji zadań i rozwiązywaniu jego problemów
stanowi podstawę do działania oprogramowania użytkowego
oprogramowanie użytkowe - zbiór programów i pakietów programowych, których celem jest realizowanie określonych zadań użytkownika
Warstwy oprogramowania


(…)

… lub metod rozwiązywania problemów (pakiety typu PERT, pakiety do obliczeń statystycznych i matematycznych, pakiety wykorzystujące teorię badań operacyjnych - programowanie liniowe, programowanie dynamiczne)
Oprogramowanie zorientowane na problemy - pakiety programów, które ze względu na przyjęte rozwiązania przystosowane są do wspomagania użytkowników w rozwiązywaniu szczegółowych problemów i zagadnień…
… służące do kontroli sprawności techniczno-eksploatacyjnej poszczególnych urządzeń składających się na zestaw komputerowy
testy sprawności działania poszczególnych elementów zestawu komputerowego
testy diagnostyczne, wykrywanie uszkodzeń
usuwanie i omijanie awarii (w tym również rekonfigurację sprzętu)
Systemy (języki) programowania - pozwalają użytkownikom na tworzenie własnych programów
Dwa elementy systemów programowania:
język programowania - zbiór symboli oraz reguł syntaktycznych i semantycznych stosowanych do definiowania sposobu przetwarzania określonego zadania
translator (program tłumaczący) - przekształca program zapisany w języku programowania na kod maszynowy zrozumiały dla procesora komputera Generacje języków programowania:
I generacja - kodowanie funkcji procesora za pomocą kodu maszynowego (ciąg zer i jedynek)
II generacja (asemblery) - kodowanie funkcji procesora za pomocą mnemoników (proste i zwięzłe komendy stanowiące odpowiedniki poleceń, które może wykonać procesor)
III generacja - najliczniejsza grupa języków programowania
Cechy:
proceduralność (możliwość jednokrotnego zaprogramowania określonego algorytmu postępowania, a następnie wielokrotnego odwoływania się do niego)
prostota oraz podobieństwo języka programowania do języka naturalnego
popularne języki programowania: Pascal, C, C++, Delphi, Visual Basic
IV generacja - zaawansowane języki programowania
Cechy:
znaczne zbliżenie i podobieństwo do języka naturalnego
opisywanie zadania w sposób uogólniony bez wchodzenia w szczegóły komputerowej realizacji
szybkie tworzenie i modyfikowanie aplikacji z wykorzystaniem…
…, a także do wykrywania i usuwania wirusów komputerowych (Norton AntiVirus, Kaspersky AntyViral Toolkit Pro, Mks_Vir)
archiwizery - zmniejszają objętość wybranych plików łącząc je w większe zbiory zwane archiwami (WinZip, WinRar, WinAce, PowerArchiv er)
Standardowe programy i systemy
Dwie grupy oprogramowania:
oprogramowanie zorientowane na metody - pakiety programów, w których zastosowano pewną klasę algorytmów…
... zobacz całą notatkę



Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz