Wykład - Odpowiedzialność prawnomiędzynarodowa państw

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 861
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Odpowiedzialność prawnomiędzynarodowa państw - strona 1

Fragment notatki:

Odpowiedzialność prawno-międzynarodowa państw.
Przez długi czas przyjmowano konserwatywną koncepcję mówiąca, ze państwo ponosi odpowiedzialność za szkody cudzoziemca wyrządzone na terytorium tego państwa.
W 1956 kwestią ta zajęła się Komisja Prawa Międzynarodowego
-Rodrigez - odpowiedzialność prawnomiędzynarodowa w znaczeniu wąskim jako odpowiedzialność za naruszenie praw cudzoziemców
- Roberto Ago, Rifage i Ruis - kolejni sprawozdawcy
- James Croford - projekt konwencji międzynarodowej (53 artykuły). Przesłanki odpowiedzialności stanowią naruszenie prawa międzynarodowego oraz możliwość przypisania tego naruszenia określonemu państwu, przy czym zrezygnowano tu z przesłanek winy i szkody.
Projekt przewiduje tez okoliczności pozwalające na wyłączenie odpowiedzialności państwa, jeżeli:
-działało ono za zgoda zainteresowanego państwa
- były to działania podejmowane w obronie życia ludzkiego
- w przypadku siły wyższej, gdy państwo nie może czemuś zapobiec (stan wyższej konieczności)
Formy odpowiedzialności stanowi:
- restytucja - jest to najbardziej pożądany sposób ponoszenia odpowiedzialności przez przywrócenie stanu faktycznego sprzed naruszenia prawa
- kompensacja - odszkodowanie pieniężne lub wydanie rzeczy podobnej (ekwiwalent)
- satysfakcja i zadośćuczynienie np. wyrażenie ubolewania
Projekt określa dwa rodzaje środków odwetowych:
-represalia - są podejmowane przez państwa jako naruszenie prawa międzynarodowego z uwzględnieniem zasady proporcjonalności
- retorsje - są podejmowane w sytuacji, gdy nie ma jeszcze naruszenia prawa międzynarodowego, ale są stosowane jako odpowiedzialność za działania nieprzyjazne wobec innego państwa
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz