Wykład - Ochrona jeńców wojennych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 819
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Ochrona jeńców wojennych - strona 1

Fragment notatki:

Ochrona jeńców wojennych
Jeńcem wojennym jest członek sił zbrojnych państwa wojującego, który znalazł się we władzy nieprzyjaciela
Prawo dotyczące traktowania jeńców wojennych mieści się w Regulaminie Haskim z 1907 r. i III Konwencji Genewskiej z 1949r. dotyczącej traktowania jeńców wojennych
jeńcy wojenni powinni być traktowani w sposób humanitarny. Osoby te pozostają pod ochroną prawa międzynarodowego od chwili dostania się pod władzę nieprzyjacielską do czasu ich uwolnienia i ostatecznej repatriacji, która powinna nastąpić niezwłocznie po zakończeniu działań wojennych,
państwo zatrzymujące może jeńca internować w obozach, nie może umieszczać ich w pobliżu działań wojennych,
prawo nie zakazuje ucieczki jeńca wojennego. Jeśli państwo zatrzymujące weźmie ponownie do niewoli jeńca, który uciekł, może go ukarać za poprzednią ucieczkę,
w czasie niewoli jeńcy wojenni podlegają prawu, regulaminom i rozkazom obowiązującym w państwie zatrzymującym,
mogą być zatrudnieni jako robotnicy, ale ta praca nie może być niebezpieczna lub szkodliwa dla ich zdrowia,
mają prawo do poszanowania swego honoru i czci, państwo zatrzymujące ma traktować wszystkich jeńców wojennych na zasadzie równości.
--
Status jeńca przysługuje wszystkim członkom sił zbrojnych którejkolwiek strony w konflikcie mającym prawo uczestniczenia w działaniach wojennych(Protokół dodatkowy I z 1977).Jeńcy znajdują się we władzy państwa nieprzyjacielskiego, a nie we władzy poszczególnych osób lub oddziałów, które wzięły ich do niewoli. Powinni oni być traktowani w sposób humanitarny, mieć prawo do poszanowania, wolno zatrudniać(z wynagrodzeniem)zdrowych jeńców(praca nie może być upokarzająca).Nie można zmuszać do pracy oficerów. Podoficerowie tylko do prac nadzorczych. Jeńcy mają prawo do korespondencji, otrzymywania paczek z żywnością itd. Jeniec ujęty w czasie ucieczki podlega tylko karze dyscyplinarnej. Konwencja przyznaje prawo delegatom mocarstw opiekuńczych i MKCK do wizytowania obozów i miejsc pracy jeńców.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz