Wykład - Logistyka w policji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2170
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Logistyka w policji - strona 1 Wykład - Logistyka w policji - strona 2

Fragment notatki:

Wykład 4
Logistyka w policji.
CUL - Centrum Usług Logistycznych
Wprowadzenie - uzasadnienie podjęcia projektu:
Zakres potencjalnych efektów racjonalizacji systemu transportu Policji (duże ilostany taboru, zróżnicowanie struktury i rozproszenie taboru)
Efektywność rozwiązań telematycznych (GPS w powiązaniu z systemami pomiaru zużycia paliwa, wg różnych danych firm transportowych oraz producentów oprogramowania, to nawet 20% spadku kosztów zużycia paliw, a po uwzględnieniu innych kosztów transportu - nawet 40% redukcji kosztów)
Warto przyjmować praktykantów do firm.
Charakterystyka projektu rozwojowego nr O R00 0138 11:
Tytuł: „Model optymalizacji kosztów transportu Policji. Projekt rozwiązań ekonomiczno-informatycznych wspomagających prowadzenie gospodarki transportowej, ze szczególnym uwzględnieniem metod i sposobów badania i rozliczania zużycia paliwa przez pojazdy służbowe oraz rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo ich użytkowania i ograniczając ilość szkód, wraz z demonstratorem technologii systemu informatycznego z zaimplementowanymi metodami i urządzeniami oraz system GPS”
Partnerzy: KWP Kraków, WASKO SA, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Budżet: 4 200 000 zł
Czas trwania: 14 miesięcy
Podstawowe cele i kluczowe zadania projektu:
Kluczowe zadania:
Charakterystyka potencjału transportowego KWPM i analiza procesów logistycznych
Prototypowy system monitoringu (150 pojazdów)
Pozycje procesów
System szkoleń
Struktura kosztów transportowych policji:
Ponad 20 000 jednostek taborowych różnego rodzaju, (z czego 65% to samochody osobowe)
Średni wiek samochodu osobowego 4,6 kat (stan na 2010 rok)
Koszty bezpośrednie utrzymania floty: 246 mln zł, w tym 130 mln zł paliwa, koszt jednostkowy (bezpośredni) 0,71 zła za wozokm (2009)
System transportowy Policji - podstawowe problemy gospodarowania (wyniki badań):
Średni wiek taboru zwiększył się w wyniku zakupów (2007-2010)
Przebieg pojazdów jest zróżnicowany
Statystyki
Funkcjonowanie parku taborowego:
Centralne planowanie zakupów
Brak przypisania użytkowników do poszczególnych pojazdów
Decyzja o wycofaniu pojazdu z eksploatacji podejmowana jest w oparciu o ocenę stanu technicznego sporządzoną przez kontrolera technicznego
Samochody przeznaczone do kasacji traktowane są jako „magazyny części zamiennych”
Organizacja zaplecza naprawczego:
Stacje serwisowe zlokalizowane w Tarnowie oraz w Krakowie, maksymalna odległość do stacji serwisowych z poszczególnych komend wynosi do 60 km (z Zakopanego - ponad 100)
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz