Wykład - Koszty produkcji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 623
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Koszty produkcji - strona 1 Wykład - Koszty produkcji - strona 2

Fragment notatki:

MIKROEKONOMIA prof. UE dr hab. Grażyna Musiał
Wykład 13
Koszty produkcji
I. Znaczenie ekonomicznej analizy kosztów.
Zasadniczą częścią Teorii Podejmowania Decyzji przez Producenta jest analiza kosztów
Producenci dokonują analizy kosztów w krótkim oraz długim okresie czasu.
Analiza kosztów jest prowadzona w warunkach konkurencji doskonałej oraz we wszystkich rodzajach konkurencji niedoskonałej.
Czynniki zużyte w procesie produkcji oraz w procesie sprzedaży nazywa się kosztami.
Teoria Zachowania Producenta (TZP) podejmuje więc dwa ważne problemy:
problem kosztów wytwarzania każdego danego poziomu produkcji - adekwatny dla mikroekonomii - czynniki nieruchome to nakłady, gdy są już włączone w proces produkcji  są czynnikami produkcji - koszty powinny być jak najniższe.
problem zysku przy danym poziomie produkcji
Analiza kosztów sprowadza się do próby ich minimalizowania.
Dzisiejsza konkurencja jest globalna - narzucana z zewnątrz.
W mikroekonomii, w części problemów producenta rozpatruje się decyzje krótkookresowe - aby koszty produkcji prze danym poziomie produkcji były jak najniższe.
Na rysunku obok () punkt D oznacza wybór optymalny.
Koszty są ponoszone przez przedsiębiorstwo w związku z prowadzeniem przezeń działalności gospodarczej.
Koszty produkcji są elementem produkcji są elementem podejmowania racjonalnych decyzji przez producenta.
Aby producent mógł dokonywać wyboru ekonomicznego i porównywać określone efekty musi ponieść nakłady.
W ekonomii jest to tzw. analiza kosztów i korzyści.
Na koszty można patrzeć z punktu widzenia kosztów jawnych i ukrytych.
Np. właściciel inwestuje 1 mld zł w maszyny i urządzenia. Zaciąga kredyt 800 tys. zł , z którego odsetki wynoszą 30% - to są koszty jawne.
Kredytu jest jednak za mało na przedsięwzięcie - różnicę między kredytem a kosztem zakupu maszyn właściciel musi pokryć ze swoich bieżących środków finansowych.
Kosztem ukrytym będzie oszacowana wielkość odsetek jaką musiałby zapłacić gdyby także tę kwotę mógł pożyczyć w banku. Kwotę tę mógłby otrzymać pożyczając tę kwotę na taki sam procent.
Kosztami ukrytymi są wszystkie wydatki właściciela, które nie są związane z aktem kupna / sprzedaży.
Koszty ukryte + koszty jawne = koszty całkowite
w małych firmach przeważają koszty ukryte
w dużych korporacjach przeważają koszty jawne
Środki powinny być zastosowane tam gdzie dają największe korzyści.


(…)

…) - są to koszty całkowite podzielone przez ilość wyprodukowanych jednostek. - ważne bo firma porównuje z ceną towaru swój koszt przeciętny i ceny innych wytwórców, więc AC ocenia czy i w jakim stopniu produkcja jest opłacalna. AC jest podstawą kalkulacji cen nowych wyrobów i podejmowania decyzji przez właściciela. AC dzieli się na składniki:
przeciętny koszt stały przeciętny koszt zmienny koszty marginalne - MC…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz