Wykład - Inflacja

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 567
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

Makroekonomia dr Katarzyna Nagel
Wykład 8
Inflacja
Gospodarka rynkowa mimo swoich licznych zalet jakimi są: pobudzanie konkurencyjności, przedsiębiorczości, innowacyjności, wiąże się ujemnymi zjawiskami (różnicowanie dochodowe społeczeństwa, może doprowadzić do bankructwa przedsiębiorstw).
Inflacja jest bezpośrednio związana z gospodarką rynkową; występuje od bardzo dawna. W XV wieku duża ilość pieniędzy była wytwarzana w oparciu o kruszce, popyt na monety był wyższy niż podaż. Pod wpływem podbojów kolonialnych sytuacja zmieniła się - było dużo kruszcu - nie było w związku z tym problemów z biciem pieniędzy. Duża ilość pieniądza w obiegu spowodowała gwałtowny wzrost cen (nawet o 600%). Zjawisko inflacji występuje także wskutek konfliktów zbrojnych. Dawna inflacja polegała na tym, że w pewnych okresach ceny wzrastały ale miały też tendencję do samodzielnego stabilizowania się. Obecnie inflacja jest zjawiskiem, w efekcie którego obserwuje się ciągły wzrost cen.
W gospodarce rynkowej zmiany cen są zjawiskiem naturalnym (jedne ceny wzrastają inne spadają). Należy rozróżnić zmianę ceny na pojedyncze dobro a zmianę cen koszyka dóbr (artykuły żywnościowe, koszty czynników energetycznych), według którego liczona jest stopa inflacji. Jeśli obserwuje się wzrost ogólnego poziomu cen to znaczy, że występuje inflacja.
Te informacje dotyczące inflacji są bardzo ważne w gospodarce, gdyż są wytycznymi do dalszych działań w zakresie indeksacji płac, ustalania oprocentowania na rynku finansowym, podejmowania decyzji w zakresie inwestowania wolnych środków pieniężnych.
Dawniej uważano, że żeby mogła wystąpić inflacja w gospodarce musiał wystąpić jakiś zewnętrzny bodziec. Współcześnie inflacja ma tendencję do przyspieszania, bez ingerencji państwa ten ogólny poziom cen ciągle by rósł,
Przyczyny powstawania inflacji
Teoria monetarystyczna powstała na przełomie XVIII wieku. Monetaryści swoje tezy formułują na podstawie wzoru:
gdzie: M - ilość pieniędzy w obiegu
V - szybkość obiegu pieniądza
P - ogólny poziom cen
Y - dochód narodowy (całkowita produkcja w ujęciu fizycznym)
Jeśli V = 1 oraz Y = 1 to ogólny poziom cen będzie uzależniony od ilości pieniądza w obiegu. jeśli do obiegu bez uzasadnionych powodów trafi dużo pieniędzy wystąpi zjawisko inflacji. Jeśli wzrasta wartość V to zwiększa się ogólny poziom cen.
Na wzrost poziomu cen może mieć wpływ każdy z tych czynników. Według monetarystów winowajcą jest państwo generujące inflację.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz