Wykład - historia i ustrój polityczny Chin

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 742
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - historia i ustrój polityczny Chin - strona 1 Wykład - historia i ustrój polityczny Chin - strona 2 Wykład - historia i ustrój polityczny Chin - strona 3

Fragment notatki:

CHINY
Na początku XX w. Chiny były państwem zacofanym gospodarczo, nie mając praktycznie samodzielności były kontrolowane przez państwa kolonialne, posiada­jące własne strefy wpływów. W 1919 r. doszło do obalenia cesarstwa i wprowadze­nia republiki, co niewiele zmieniło w sytuacji Chin. Coraz większe znaczenie zdobywał ruch Kuomintangu z Sun Jat-senem na czele (uzyskanie pełnej suwe­renności, odrodzenie moralne i kulturalne). W Kuomintangu doszło do podzia­łów - prawą stronę zajmował umiarkowanie nastawiony gen. Czang Kaj-szek, lewą komuniści skupieni w Komunistycznej Partii Chin (1921). W latach 1925­1927 Czang Kaj-szek na czele wiernych oddziałów opanował większość prowin­cji chińskich zdobywając władzę. Stojący na czele ChPK Czou En-laj podjął próby wprowadzenia komunizmu w kilku prowincjach - ruch powstańczy komu­nistów zakończył się dla nich klęską (udali się w tereny górskie, chroniąc się na wsi). W bazach komuniści na małą skalę wprowadzali nowe porządki komuni­styczne, tworząc swoiste komuny mieszkańców.
W 1931 r. Japonia zaatakowała Chiny, odnosząc znaczne sukcesy w Man­dżurii (państwo Mandżukuo z marionetkowym ostatnim cesarzem chińskim). Komuniści chińscy zyskiwali popularność szermując hasłami patriotycznymi; sytuacja ekonomiczna Chin była coraz gorsza. W 1934 r. komuniści podjęli tzw. Wielki Marsz kierując się na północ, ku granicy z ZSRR. Po rocznym marszu komuniści skupieni w tzw. Chińskiej Armii Czerwonej z Mao Tse-tungiem na czele dotarli do prowincji Szensi. W 1937 r., wobec kolejnej agresji japońskiej, doszło do porozumienia Kuomintangu i komunistów chińskich. W czasie wojny komuniści chińscy, otrzymując wsparcie radzieckie, podjęli walkę z Japończykami. Siły i popularność partyzantów komunistycznych w społe­czeństwie wzrastały. Opanowywali coraz to nowe prowincje w państwie. W Chinach formalnie trwała niewypowiedziana wojna między tracącym popularność, mimo pomocy amerykańskiej, Kuomintangiem, a komunistami chińskimi, otrzymują­cymi pomoc radziecką. Na wiosnę 1949 r. komuniści wznowili ofensywę i zdobyli większość prowincji państwa. 1 października 1949 r. w Pekinie Mao Tse-tung proklamował utworzenie Chińskiej Republiki Ludowej. Czang Kaj-szek i jego zwolennicy ewakuowali się na Tajwan tworząc tam niezależną Republikę Chińską (wsparcie i pomoc od początku istnienia ze strony Amerykanów).
Specyfiką warunków chińskich była ogromna liczba ludności chłopskiej i jej poparcie dla komunistów. Po zorganizowaniu administracji komunistycznej w Chi­nach przystąpiono do reformy rolnej, rozdzielając upaństwowioną ziemię rodzinom wiejskim proporcjonalnie do ilości członków rodziny. W wyniku rewolucyjnych zmian wielcy właściciele ziemscy zostali wyeliminowani, a ci, którzy przeżyli mimo ostrych represji (m.in. publiczne procesy), byli zabijani. Początkowo repre­sje i terror komunistyczny miały ograniczony zasięg. Od połowy lat 50. wobec aktywnego włączenia się Chin do polityki światowej (wojna w Korei, inicjatywy na forum międzynarodowym), partia chińska podjęła walkę z wrogami ludu, tzw. szpiegami imperializmu. Prawdziwym celem akcji było eliminowanie grup nie­chętnych komunizmowi - uderzono przede wszystkim w inteligencję. Od 1955 r. Mao podjął walkę z towarzyszami z własnej partii. Od 1955 r. w Chinach zaczęto wprowadzać kolektywizację w rolnictwie, tworząc wielkie gospodarstwa rolni­cze i kołchozy. Po pozornych swobodach od 1957 r. rozpoczął się nowy etap w walce z przeciwnikami politycznymi, tzw. „odchyleniem prawicowym".


(…)

… stosunki pano­wały z ZSRR - konflikty graniczne, ambasada ZSRR w Pekinie była szturmowa­na, wojna wisiała na włosku w 1969 r., po konflikcie nad graniczną rzeką Ussuri. Po śmierci w 1976 r. Mao Tse-tunga władzę w Chinach objął Teng Siao-ping: Chiny zawarły układy polityczne i gospodarcze z państwami Zachodu, na wsi ograniczono kolektywizację, pozwolono posiadać własne gospodarstwa, dzięki stworzeniu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz