Wykład - Grupy i zbiorowości społeczne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 518
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Grupy i zbiorowości społeczne - strona 1 Wykład - Grupy i zbiorowości społeczne - strona 2 Wykład - Grupy i zbiorowości społeczne - strona 3

Fragment notatki:

Grupy i zbiorowości społeczne W grupie społecznej występuje więź społeczna, która tworzy się na podstawie interakcji.
WIĘŹ SPOŁECZNA obejmuje zarówno elementy scalające (scalające), jak i konfliktogenne (indywidualne cechy osobowościowe, indywidualne role społeczne).
W grupie zazwyczaj występuje struktura hierachiczna przez zróżnicowanie ról społecznych i interesów.
WIĘŹ SPOŁECZNA w ujęciu subiektywnym świadczy o identyfikacji z grupą, grupa staje się dla nas grupą odniesienia:
-może to być grupa wyodrębniona i wyraźna, ale może byc iluzoryczna
-na nasze wyobrażenie o innych, wpływa syndrom “co inni powiedzą”
-tylko w związku z grupą odniesienia (opozycja lub zgoda) możemy tworzyć własną tożsamość osobistą
-pełni rolę porównawczą i normatywną
Trzy rodzaje wpływu grupy na człowieka:
-informacja (przekazanie nam informacji, wiedzy)
-normy (dostarczenie norm, które akceptujemy w obawie przed sankcją)
-identyfikacja (chęć bycia takim samym jak grupa)
Istnieją również jednostki odniesienia. Wpływ gupy (bądź jednostki) zależy od stopnia identyfikacji.
Rodzina też jest ważną grupą odniesienia. Stara się przedłużyć więź emocjonalną dziecko - rodzic, utrudnić nam funkcjonowanie w innych grupach, przedłużyć swoją rolę normatywną (można przez położenie nacisku na informację, a nie na samą normę). TYPY WIĘZI:
-spontaniczna (wspólnotowa), ma charakter emocjonalny (pozytywny lub negatywny) - miłość, przyjaźń, - nie ulega formalizacji
-więź zrzeszeniowa (realizowana dla osiągnięcia konkretnego celu), rozpada się pod wpływem zmiany celu, jest mniej trwała od spontanicznej
-więź naturalna (konieczna), uczestniczymy w niej bez własnego wpływu: rodzicielska, narodowościowa, etniczne
-więź stanowiona (konieczna, wymuszona przez układ ról społecznych) więzień - strażnik, uczeń - pani doktor etc.
W dzisiejszych czasach więzi emocjonalne zastępowane są przez więzi zrzeszeniowe.
RODZINA
Rodzina z punktu widzenia jednostki pełni następujace role:
-socjalizacyjną, motywacyjną
-zabezpiecza potrzebę więzi
-zapewnia byt ekonomiczny
-pełni funkcje seksualne
-zaspakaja potrzebę bezpieczeństwa
Rodzina z punktu widzenia społeczeństwa (jako instytucja społeczna):
-przekazuje normy i wzory (moralność, religia, prawo)
-opiekuje się dziećmi, starcami i innymi niesamodzielnymi osobnikami
-zapewnia społeczeństwu byt i rozwój


(…)

… też wiele pojęć pokrewnych takich jak grupa etniczna (brak dążenia do poństwowości), plemię, lud, społeczeństwo, państwo.
NARÓD jest wspólnotą ludzi złączonych więzią naturalną (ludzie uważają, że są członkami narodu, za dzieci “uważają” rodzice, poza pozostają tzw. ludzie pogranicza)
NARÓD łączy się z państwem, czyli wspólnotą gospodarczą i polityczną (lub pragnieniem własnej państwowości)
NARÓD w aspekcie…

-darwinizm społeczny: główną motywacją działań jest instynkt przetrwania, gen agresji, w wyniku eliminacji słabszych jednostek powinniśmy dążyć do społeczeństwa idealnego
-koncepcje psychonalityczne - Sigmund Freud
-sfera id (nieświadome popędy)
-sfera ego (umożliwia życie, łagodząc konflikty)
-sfera superego - jest to zinternalizowany system wartości
Wyróżnił od popędy życia (seks, przyjemność, przetrwanie) i popędy śmierci, między którymi trwa konflikt. O naszym życiu decyduje socjalizacja pierwotna. Ujawnia sie wtedy naturalna miłość do przeciwnej płci (zwłaszcza do rodzica przeciwnej płci), a dezaprobata, zawstydzenie powoduje kompleksy. Pojawia się skłonność do destrukcji lub autodestrukcji. Popędów nie można zlikwidować, można je stłumić, można im znaleźć zastępcze rozładowanie w społecznie…
… to poczucie przynależności do innych.
TOŻSAMOŚĆ NARODOWA zaczyna odgrywać rolę, gdy akceptujemy otaczające nas społeczeństwo.
TOŻSAMOŚĆ KULTUROWA to hołdowanie pewnym wzorom.
BADANIE POCZUCIA TOŻSAMOŚCI NARODOWEJ
-poczucie przynależności
-poczucie odrębności (my i oni)
-poczucie wyższości
-etnocentryzm (postrzeganie rzeczywistości poprzez pryzmat własnej grupy), ksenofobia (nienawiść wobec innych narodów…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz