Wykład - ekonomia przedsiębiorstwa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 854
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - ekonomia przedsiębiorstwa - strona 1 Wykład - ekonomia przedsiębiorstwa - strona 2 Wykład - ekonomia przedsiębiorstwa - strona 3

Fragment notatki:

PRZEDSIĘBIORSTWA
Powstanie i rozwój przedsiębiorstwa wiążemy z rozwojem cywilizacyjnym.
W jego ramach wyróżniono następujące etapy:
1. epoka agrarna 2. epoka przemysłowa 3. epoka informacyjna
Przejście z epoki agrarnej do przemysłowej umożliwiło powstanie przedsiębiorstw i ich rozwój, przejście z przemysłowej do informacyjnej- zmiany warunków ich działania. Rozwój epoki informacyjnej to kolejne zmiany w rozwoju przedsiębiorstw wynikające ze zmian otoczenia. Zmiany:
- powstanie korporacji - dużych spółek akcyjnych (nie każda duża spółka akcyjna jest korporacją!)
- zmiany terytorialne zasięgu przedsiębiorstwa: od przedsiębiorstwa lokalnego do globalnego (Internet umożliwił powstanie nowego typy przedsiębiorstwa - wirtualnego, każda mała firma może mieć zasięg globalny)
- zmiana relacji między państwem a otoczeniem, przedsiębiorstwem a państwem
- zmiana roli poszczególnych zasobów w ekonomice przedsiębiorstw (wykorzystuje się tańsze, bardziej wydajne i opłacalne, np. węgiel kamienny został zastąpiony przez ropę, gaz itp.)
- zmiana w systemach zarządzania i strukturach organizacyjnych
- relacje między przedsiębiorstwem a otoczeniem też uległy zmianie np. akcje charytatywne, zakładanie fundacji
otoczenie - konsumenci, środowisko, w jakim działa przedsiębiorstwo, przepisy prawne, konkurencja.
Przedsiębiorstwo - jednostka gosp. wyodrębniona pod względem techniczno-organizacyjnym i ekonomicznym, która prowadzi działalność produkcyjną, handlową, usługową, nastawioną na osiąganie zysków.
Zysk jest ekonomicznym wyznacznikiem działalności przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo nie osiągające zysków nie ma racji bytu w gospodarce rynkowej.
Rodzaje przedsiębiorstw:
kryterium wielkości: -mikro (zatrudniają 2-9 osób, roczny obrót poniżej 2 mln, suma bilnasowa aktywów poniżej 2 mln -małe (0-49 osób, roczny obrót poniżej 10 mln, suma bilansowa aktywów poniżej 10 mln ), -średnie (50-249 osób, roczny obrót poniżej 43 mln, suma bilnasowa aktywów poniżej 20 mln), -duże (powyżej 250 osób, roczny obrót powyżej 43 mln, suma bilnasowa aktywów powyżej 50 mln).
według formy własności:
- prywatne
- spółdzielcze
- państwowe
- będące własnością pracowników (akcjonariat pracowniczy)
- samorządu terytorialnego
- mieszane
według formy prawnej
- jednoosobowe - spółki
Spółki prawa cywilnego spółki prawa handlowego
- spółka cywilna a) osobowe

(…)

… - rozliczenia pieniężne - przelewy, wypłaty; lokowanie wolnych środków pieniężnych - lokaty; pozyskiwanie kapitału - udzielanie różnego typu pożyczek, kredytów, leasing
predsiębiorstwo + instytucje demokracji rynkowej stosunki posrednie - z partiami politycznymi, organizacjami konsumenckimi stosunki bezpośrednie - z związkami zawodowymi, radami zakładowymi
przedsiębiorstwo + podmioty demokracji gospodarczej…
… jak komplementariusz.
j.w
akcyjna
Jedna lub kilka osób, akcjonariusze, zarząd, rada nadzorcza, walne zgromadzenie
Statut w formie aktu notarialnego, zgłoszenie do rejestru sądowego
Odpowiedzialność osobista wspólników wyłączona (dot. spółek kapitałowych)
Co najmniej 500 tys. zł kap.zakładowego, wartość nominalna akcji nie niższa niż 1 zł
z o.o.
Zgromadzenie wspólników, zarząd, rada nadzorcza (komisja rewizyjna)
Akt…
… tworzy całość wyodrębnioną pod względem tech.-org., posiada własną strukturę organizacyjną, której graficznym wyrazem jest schemat organizacyjny przedsiębiorstwa.
Funkcje przedsiębiorstw:
a)podstawowe- spełniają je kom. powołane do realizacji głównych celów przedsiębiorstwa (np. produkcji, usług)
b)pomocnicze- polegają na obsłudze komórek podst. (administracja, zaopatrzenie personalne, badania, rozwój…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz