Wykład - Cztery rodzaje/ typy integracji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 448
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Cztery rodzaje/ typy integracji - strona 1 Wykład - Cztery rodzaje/ typy integracji - strona 2 Wykład - Cztery rodzaje/ typy integracji - strona 3

Fragment notatki:

Międzynarodowe stosunki gospodarcze prof. dr hab. Krzysztof Szaflarski
Wykład 3
Cztery rodzaje/ typy integracji
integracja państw suwerennych; częściowe zniesienie barier handlowych np. EFTA
integracja państw dobrowolnie ograniczających swoją suwerenność np. UE
integracja państw nierównouprawnionych politycznie; wymiar historyczny, kiedyś Wielka Brytania wraz ze swoimi koloniami
integracja państw nierównouprawnionych gospodarczo; poziom rozwoju państw wchodzących w skład ugrupowania jest różnorodny np. NAFTA
Efekty integracji:
Efekt kreacji handlu
A) przed integracją B) po integracji
KRAJ A KRAJ B KRAJ A KRAJ B
Cena towaru Cena towaru Cena towaru Cena towaru
x=110 x'= 100 x = 110 x' = 100
120 100 CŁO 20% Efekt zmian kierunku handlu
A) przed integracją B) po integracji
CŁO 20%
KRAJ A KRAJ B KRAJ A KRAJ B
Cena towaru Cena towaru Cena towaru Cena towaru
120 x'= 100 x = 100 x' = 100
100 108 CŁO 20% 108 CŁO 20%
Cena towaru x=80 Cena towaru x = 90 W kraju C W kraju C
Handel zagraniczny oddziałuje na gospodarkę narodową w zależności od:
skali zaangażowania danego kraju w MPP
udział handlu zagranicznego w tworzeniu dochodu narodowego
rola jaka handel zagraniczny pełni w gospodarce danego kraju, może mięć charakter:
- pasywny; sfera handlu jest ściśle podporządkowana realizacji ogólnonarodowych planów
inwestycyjnych i produkcyjnych, wpływ handlu na kierunki i rozmiary produkcji

(…)

… to I < O
jeżeli Im = Ex to I = O
gdzie; Im- import dóbr inwestycyjnych

… kraju dzięki uzyskaniu dostępu do zagranicznych technik produkcji
wzrost dochodu budżetu państw w postaci wpływów z ceł i podatków nakładanych na import
Pod względem makroekonomicznym pozytywnymi efektami rozwijania się eksportu są:
wzrost produkcji pociągający za sobą wzrost lub utrzymanie zatrudnienia
wzrost wpływów budżetowych w postaci obowiązkowych składek ubezpieczeniowych i podatków od dochodów…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz