Wykład - Człowiek w teatrze życia codziennego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 259
Wyświetleń: 952
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Człowiek w teatrze życia codziennego - strona 1 Wykład - Człowiek w teatrze życia codziennego - strona 2 Wykład - Człowiek w teatrze życia codziennego - strona 3

Fragment notatki:

1.ZAJĘCIA 1-2
a)Ervin Goffman „Człowiek w teatrze życia codziennego” str.31-45
Posługując się terminologią Ichheisera, możemy powiedzieć, że jednostka działa tak, by w sposób umyślny lub mimowolny „wyrazić” siebie, a inni pozostają pod jakimś jej wrażeniem
Na wyrazistość jednostki składa się
Wrażenie jakie ona przekazuje (gives)
Wrażenie, które wywołuje (gives off)
Czasem jednostka działa w sposób głęboko wyrachowany, zachowując się w określony sposób tylko po to, by zrobić na innym określone wrażenie, które najpewniej wywoła reakcję taką jaką chciałaby uzyskać
Czasem tradycje związane z pełnieniem danej roli społecznej prowadzą jednostkę do przekazywania starannie obmyślonego wrażenia określonego rodzaju, choć nie jest ona ani świadoma, ani nieświadomie nastawiona na wywieranie takiego przekazu
podstawowa asymetria procesu komunikacyjnego to :
jednostka działająca przypuszczalnie jest świadoma tylko jednego aspektu komunikowania się z innymi, podczas gdy obserwatorzy są świadomi obu
interakcja - wzajemny wpływ jednostek znajdujących się w swojej bezpośredniej fizycznej obecności na swe postępowanie
rola społeczna- deklaracja praw i obowiązków przypisanych danej pozycji społecznej
b)Elliot Aronson „Człowiek istota społeczna” rozdział IV Poznanie Społeczne
poznanie społeczne nadawanie sensu otaczającemu nas światu
Jeremy Bentham (XVIII filozof utylitarystyczny), według niego ludzie stosują felicific calculus czyli rachunek szczęścia, aby ustalić, co jest dobre a co złe. sumowanie wszystkich „za” i „przeciw”
Współczesny psycholog społeczny Herold Kelley : ludzie starają się funkcjonować naiwni naukowcy (naive scientist) chcąc wyjaśnić dlaczego inni postępują tak a nie inaczej, ludzie szukają trzech informacji: o konsekwencji działania danej osoby (czy zawsze zachowuje się w ten sposób), powszechności (czy inni zachowują się tak samo w tej sytuacji) i specyficzności (czy on lub ona jest jedyną osoba zachowującą się w ten sposób)
Człowiek, gdy tylko może, szuka drogi „na skróty” Susan Fiske i Shelly Taylor - my, ludzie jesteśmy „skąpcami poznawczymi” tzn. zawsze staramy się oszczędzić naszą energię poznawczą. Staramy się stosować strategię, które upraszczają złożone problemy np. ignorujemy niektóre informacje albo „nadużywamy” innych.
Jeśli nie rozumiemy konsekwencji tego, iż jesteśmy „skąpcami…”, to możemy dojść do przekonania, że nasza osobista perspektywa jest jedyną perspektywą, jaka istnieje, a zatem jest równoznaczna z Prawdą.


(…)


Kolejność podawania informacji (efekt pierwszeństwa a tworzenie się wrażeń )
Jeśli chodzi o tworzenie się wrażeń dotyczących innych ludzi to informacje o danej osobie, które otrzymujemy najpierw, mają decydujący wpływ na naszą ocenę tej osoby.
Wyjątek stanowi ocena zdolności do nauki > lepiej oceniamy kogoś kto robi postępy
Zgodnie z wyjaśnieniem odwołującym się do osłabienia uwagi, ostatnim pozycjom…
… w nich wspólne założenie, że lekarstwo powinno przypominać przyczynę choroby np. w jednej z kultur padaczkę leczono lekarstwem pochodzącym od pewnej małpy, której ruchy przypominają epileptyka
heurystyka reprezentatywna często jest używana w tworzeniu się wrażeń i ocenianiu innych osób. Pierwsze informacje jakie uzyskujemy o kimś - informacje o płci, rasie, atrakcyjności fizycznej - kojarzy się zwykle…
… do określenia każdego zawodu
Iluzoryczna korelacja przyczynia się w znacznym stopniu do umocnienia naszych stereotypów i przekonań - pod wpływem stereotypu dostrzegamy jakiś związek, który z kolei zdaje się stanowić dowód, że ów pierwotny stereotyp jest prawdziwy
Skutki podziału na grupę własną i grupę obcą
Jednym z najbardziej rozpowszechnionych sposobów kategoryzowania ludzi jest podział świata na dwie grupy : grupę „moją” i grupę „obcą”
Gdy dzielimy świat na takie dwie odrębne rzeczywistości, to ma to min. Dwa następstwa : efekt homogeniczności („oni wszyscy wydają mi się podobni”) oraz faworyzowanie własnej grupy
Faworyzowanie grupy własnej oznacza skłonność do uznawania tej grupy za „lepszą” pod wszelkimi względami i do przyznawania jej różnych dóbr.
PAMIĘC ODTWÓRCZA
Pamięc ma charakter odtwórczy…
… posługiwanie się nieodpowiednimi kategoriami może spowodować, że dana osoba będzie zniekształcać fakty lub pomijać ważne informacje. Niewłaściwe użycie heurystyki może doprowadzić do podjęcia niekorzystnej decyzji. Aby uniknąć ujemnych następstw konserwatyzmu poznawczego należy
Wystrzegać się tych, którzy usiłują tworzyć twoje kategorie i definicje sytuacji >>> zadać sobie pytanie „dlaczego podsuwa…
… on za prawdę
Używanie heurystyki opartej na postawie może wpływać na logikę naszego myślenia i na zdolność rozumowania np. uprzedzenia rasowe Efekt aureoli (halo effect)- ogólne nastawienie polegające na tym, że korzystne lub niekorzystne wrażenie, jakie wywiera dana osoba, wpływa na nasze wnioski i oczekiwania jej dotyczące np. zakłada się, że nielubiana osoba ma cechy ujemne a jej osiągnięcia ocenia…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz