Wykład 4 z ekonomiki i organizacji ubezpieczeń: Rynek ubezpieczeń w Polsce

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1120
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład 4 z ekonomiki i organizacji ubezpieczeń: Rynek ubezpieczeń w Polsce - strona 1 Wykład 4 z ekonomiki i organizacji ubezpieczeń: Rynek ubezpieczeń w Polsce - strona 2 Wykład 4 z ekonomiki i organizacji ubezpieczeń: Rynek ubezpieczeń w Polsce - strona 3

Fragment notatki:

Rynek ubezpieczeń w Polsce
Zakłady ubezpieczeń na życie
Zakłady ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych
Reasekuratorzy
Bezpieczeństwo rynku
Pośrednictwo ubezpieczeniowe
Zakłady ubezpieczeń na życie AEGON S.A.
ALLIANZ ŻYCIE POLSKA S.A.
AMPLICO LIFE S.A.
AVIVA - ŻYCIE S.A.
AXA ŻYCIE S.A.
BENEFIA NA ŻYCIE S.A.
BZWBK-Aviva TUnŻ S.A.
CARDIF POLSKA S.A.
COMPENSA ŻYCIE S.A.
CONCORDIA CAPITAL S.A.
ERGO HESTIA STUnŻ S.A.
EUROPA ŻYCIE S.A.
GENERALI ŻYCIE S.A.
HDI-GERLING ŻYCIE S.A.
ING S.A.
INTER - ŻYCIE S.A.
LINK4 LIFE S.A.
MACIF ŻYCIE TUW
METLIFE S.A.
NORDEA TUnŻ S.A.
POLISA - ŻYCIE S.A.
PRAMERICA S.A.
PREVOIR VIE S.A.
PZU ŻYCIE S.A.
REJENT LIFE T.U.W.
SIGNAL IDUNA ŻYCIE S.A.
SKANDIA ŻYCIE S.A.
SKOK ŻYCIE S.A.
UNIQA ŻYCIE S.A.
UNIVERSUM ŻYCIE S. A.
WARTA TUnŻ S.A.
CALI Europe S.A.
Zakłady ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych ACE
ALLIANZ POLSKA S.A.
AVANSSUR S.A.
AVIVA - OGÓLNE S.A.
AXA S.A.
BENEFIA S.A.
BEZPIECZNY DOM T.U.W.
BRE UBEZPIECZENIA S.A.
BZWBK-Aviva TUO S.A.
CARDIF-ASSURANCES RISQUES DIVERS S.A . CHARTIS Europe
COFACE POLSKA S.A.
COMPENSA S.A.
CONCORDIA POLSKA T.U.W.
CUPRUM T.U.W.
D.A.S. S.A.
ERGO HESTIA STU S.A.
EULER HERMES S.A.
EUROPA S.A.
EUROPEJSKIE
GENERALI S.A.
HDI-ASEKURACJA S.A.
HDI-GERLING POLSKA S.A.
INTER POLSKA S.A.
INTER PARTNER ASSISTANCE S.A.
INTERRISK S.A.
KUKE S.A.
LIBERTY DIRECT
LINK4 S.A.
MEDICOVER S.A.
MONDIAL ASSISTANCE
MTU S.A.
PARTNER S.A.
POCZTOWE T.U.W.
PTU S.A.
PZM S.A.
PZU S.A.
SIGNAL IDUNA POLSKA S.A.
SOCIETY OF LLOYD'S
SKOK T.U.W.
TUW T.U.W.
TUZ T.U.W.
UNIQA S.A.
WARTA S.A.
XL INSURANCE
Reasekuratorzy
PTR S.A.
Polskie Towarzystwo Reasekuracji S.A. jest obecnie jedyną firmą w Polsce zajmującą się tylko działalnością reasekuracyjną. Towarzystwo zostało utworzone w 1996 roku. Swoim klientom oferuje usługi w zakresie reasekuracji wszystkich klas ryzyk działu ubezpieczeń nieżyciowych, zarówno na bazie proporcjonalnej, jak i nieproporcjonalnej, obligatoryjnej oraz fakultatywnej.

(…)

… ostrożnościowe wymagane przez europejskie i polskie prawo.
Nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz nad instytucjami pieniądza elektronicznego sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.
Ponadto ubezpieczyciele tworzą i finansują Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, który gwarantuje wypłatę świadczeń w określonych sytuacjach, a ponadto pełni rolę administratora systemu…
… jest suma ubezpieczenia. Zwróćmy uwagę, na jakie odszkodowanie możemy liczyć w razie kontuzji
Ubezpieczenia sportowo-rekreacyjne- w trakcie umowy O wyborze okresu ubezpieczenia decyduje klient. Jeśli np. wybieramy się na dwutygodniowe wakacje, na których mamy zamiar uprawiać sporty ekstremalne, umowę zawieramy tylko na te dwa tygodnie. Składkę w takim wypadku płaci się najczęściej jednorazowo…
… się, czy zależy nam bardziej na ochronie, czy na oszczędzaniu. Musimy też zdecydować, na jaki okres chcemy zawrzeć umowę i jaka suma ubezpieczenia (maksymalna wypłata) nas interesuje. Im dłuższy okres - tym dłużej mamy zapewnioną ochronę i tym dłużej pracują nasze oszczędności. Do wyboru mamy także kilka sposobów opłacania składki. Możemy to robić regularnie (np. miesięcznie), bądź jednorazowo - wówczas całą…
…. Suma ubezpieczenia to kluczowe pojęcie występujące w umowie. Określa ono maksymalną wielkość odszkodowania, jaką możemy otrzymać w przypadku szkody. Na polskim rynku pojawiły się już tzw. polisy all risks. W takim ubezpieczeniu nie znajdziemy wyszczególnienia ryzyk, przed którymi jesteśmy chronieni. Polisa ta obejmuje wszystkie ryzyka, z wyjątkiem tych, które są wyraźnie wyłączone w umowie. Ich spis…
… ubezpieczonego. Czym jest II filar?
Ubezpieczenie emerytalne (tzw. II filar) jest w Polsce obowiązkowe. Każda osoba, rozpoczynająca karierę zawodową, musi zapisać się do otwartego funduszu emerytalnego (OFE). Fundusz ma na celu powiększenie naszej emerytury o dodatkowe środki, uzyskane dzięki inwestycjom. Fundusze powiększają emeryturę, którą dostajemy z ZUS (I filar). Środki z OFE nie zapewnią…
… ubezpieczeń obowiązkowych.
Pośrednictwo ubezpieczeniowe
Pośrednictwo ubezpieczeniowe polega na wykonywaniu czynności związanych z zawieraniem lub wykonywaniem umów ubezpieczenia. Realizowane jest wyłącznie przez agentów ubezpieczeniowych lub brokerów ubezpieczeniowych. Pośrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie reasekuracji mogą z kolei wykonywać wyłącznie brokerzy, posiadający zezwolenie na wykonywanie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz