Wykład (11), Postawy a zachowanie – różne modele teoretyczne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 588
Wyświetleń: 2296
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład  (11), Postawy a zachowanie – różne modele teoretyczne - strona 1 Wykład  (11), Postawy a zachowanie – różne modele teoretyczne - strona 2 Wykład  (11), Postawy a zachowanie – różne modele teoretyczne - strona 3

Fragment notatki:


WYKŁAD 11    Postawy a zachowanie – różne modele teoretyczne:  • Postawy oparte na zachowaniu (D. Bem): ludzie wnioskują o swoich postawach na podstawie  własnych zachowań gdy:  Początkowo postawa jest słaba lub wieloznaczna  Gdy nie ma innych prawdopodobnych wyjaśnień dla zachowania  Gdy się już ukształtuje – jest silna i odporna na wpływy    Model Fishbeina i Ajzena (1980r.) dotyczy zachowań celowych:  • Zachowanie celowe zależy od intencji behawioralnej, która zależy od postawy wobec tego  zachowania oraz normy subiektywnej, czyli przekonania o tym, jaką opinię o tym zachowaniu  mają inni    Model MODE (Motywacja – Okazja – Determinanty Działań):  • Autorzy: Dovidio, Fazio, 1991r.  • Dwie drogi wpływu postaw na zachowanie:  Świadome rozważanie i decyzje  Nieświadoma reakcja podmiotu na obiekt będący przedmiotem postawy – w  zachowaniach spontanicznych  • Mechanizm wyjaśniający zgodność postaw i zachowań: zgodność typu przetwarzania  informacji na poziomie pomiaru postaw i zachowań  • Postawy utajone mierzone poprzez mimowolne zapamiętywanie, tendencyjności w  przetwarzaniu informacji – lepiej niż postawy deklaratywne (mierzone werbalnymi skalami)  przewidują spontaniczne, automatyczne zachowania; np. kończenie słów czy zdań,  niewerbalne zachowania interpersonalne (mruganie, zachowywanie dystansu, odwracanie  wzroku)  • Postawy deklaratywne są lepszymi predyktorami dokonywania sądów werbalnych, decyzji  wyborczych itp.    Poznanie utajone (Greenwald, Banaji, 1996r.):  • Mamy z nim do czynienia, gdy ślady przeszłego doświadczenia wpływają na wykonanie  pewnych zadań, nawet gdy te doświadczenia nie są pamiętane i nie są dostępne na poziomie  świadomym  • Utajone postawy: konsekwencja utajonego poznania; mają charakter automatyczny; są  trudne do zbadania w sposób bezpośredni; aby do nich dotrzeć konieczne jest wykorzystanie  pomiarów pośrednich (unobtrusive measures) – badany nie wie co jest mierzone; nie są to  deklaracje werbalne.    Nieświadome drogi nabywania wiedzy – źródła postaw utajonych:  • Człowiek nie zawsze wie dlaczego coś mu się podoba lub nie  • Nieświadome uczenie się (implicit learning): bez świadomości uczenia się nabywamy  skomplikowaną wiedzę proceduralną, np. o kowariancji czyli współzmienności (Czyżewska,  2001r.; Hill, 1992r.; Lewicki, 2001r.)  • Bodźce podprogowe (Murphy, Zajonc, 1994r.; Ohme, 2003r.; Błaszczak, 2001r.): ekspozycja  bodźców afektywnych (np. twarze wyrażające pozytywne lub negatywne emocje) poniżej 

(…)

… ją jako niewłaściwą,
niepożądaną; następuje supresja niejawnej postawy
Automatyczne zastępowanie (bez woli jednostki):
Poprzez częstą aktywizację jawnej postawy
Te typy wynikają ze skrzyżowania dwóch wymiarów: świadomości istnienia postawy
pierwotnej i możliwości oraz motywu zastępowania (stłumienia niejawnej przez jawną)
Syndrom postaw antydemokratycznych – osobowość autorytarna:


Punkt wyjścia: empiryczne stwierdzenie, że istnieje zbieżność w postawach ludzi, ponieważ są
one pochodną osobowości, zwłaszcza specyficznych potrzeb (Adorno, Frenkel-Brunswik,
Levinson, Sanford, 1950r.); podstawa empiryczna: badania w Niemczech w latach 30-tych i w
USA w latach 50-tych
Składowe osobowości autorytarnej: etnocentryzm i antysemityzm (Skala F)
Jaka jest antydemokratyczna autorytarna osobowość:

Wiara w siłę…
…, lęków, zagrożeń
Geneza osobowości autorytarnej:
Metoda badań: głębokie wywiady retrospektywne z osobami dorosłymi na temat ich
dzieciństwa
Rodzice stosowali ostre środki dyscyplinujące, głównie kary
Dziecko pozbawione było uczuć; rodzice nie ujawniali uczuć wobec dziecka ani wobec siebie
wzajemnie
W procesie wychowania zwracali głównie uwagę na obowiązki (a nie prawa) dziecka
Rodzice…
… relacji szacunku niższych do wyższych
Intensywna emocjonalna identyfikacja z grupą własną (Duckitt, 1999r.)

Prawicowy i lewicowy autorytaryzm:
Prawicowy autorytaryzm: uległość wobec legalnych władz i powszechnie
akceptowanych norm oraz agresja wobec mniejszości
Lewicowy autorytaryzm: posłuszeństwo wobec własnych przywódców i akceptacja
ich norm
Umysł zamknięty, dogmatyzm: M. Rokeach, 1962r.:


Dogmatyzm jest formalną cechą syndromu postaw i przekonań; określa nie to w co się
wierzy, ale jak się wierzy
Podstawowa idea: nasze oceny jednostek i grup zależą przede wszystkim od tego, jak dalece
systemy przekonań uznawane przez innych, są podobne do naszego; u dogmatyka jest to
szczególnie silne
Cechy dogmatyzmu: im bardziej… tym wyższy dogmatyzm:Izolacja poglądów, jednoczesne uznawanie…
… są
odrzucane, zakłócane, kończą się
Mamy skłonności do rozszerzania i pogłębiania relacji, nawet gdy są one nieprzystosowawcze
czy szkodliwe; opór przed zrywaniem bliskich związków
Silne emocje związane z relacjami
Negatywne konsekwencje braku bliskich relacji, izolacji czy wykluczenia (szczęście, zdrowie,
sukcesy, samoocena; Baumeister, Leary, 1995r.)
Czym są style przywiązania:


Zdolność nawiązywania…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz