Wycena przedsiębiorstwa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 700
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wycena przedsiębiorstwa - strona 1 Wycena przedsiębiorstwa - strona 2 Wycena przedsiębiorstwa - strona 3

Fragment notatki:

Wycena przedsiębiorstwa
W teorii ekonomii możemy mówić o różnych aspektach wartości m.in.:
Wartość wymierna - związana z rynkiem i transakcjami wymiennymi nie musi być w pieniądzu - może być w innym towarze, obecnie zbliżone do pojęcia do ceny: wartość ta zależy od rzadkości występowania dobra na rynku i nakładów potrzebnych na jego wytworzenie (trudności w wytworzeniem dóbr)
Wartość użytkowa - subiektywna, wiąże się z korzyściami płynącymi z faktu posiadania danego dobra (istnienie wartości użytkowej, jest warunkiem koniecznym istnienia wartości wymiennej).
WARTOŚĆ to taka cena rzeczy, stosowanie do której rzecz jest postrzegana jako bardziej lub mniej pożądana, użyteczna szanowana lub ważna.
Termin ważność jest pojęciem wieloznacznym, dlatego w sensie ogólnym „niedefiniowalnym”, ponieważ odnosi się do faktu jego zastosowań w różnych dyscyplinach naukowych, takich jak prawo, rachunkowość, finanse ale także bogactwa znaczeń w ramach poszczególnych dyscyplin.
WARTOŚĆ A CENA
Obecnie ekonomia cenę uznaje za synonim wartości (jest się tak dobrym za ile się sprzeda) to nie są pojęcia wymienne! , bo:
Mówiąc o cenie ma się na myśli wynik procesu negocjacji, prowadzonych przez zainteresowane strony w celu zawarcia transakcji kupna-sprzedaży. To rezultat kompromisu między subiektywnymi wartościami zaproponowanymi przez obydwie strony. Wartość zatem to punkt wyjścia dla wyznaczenia ceny.
Wartość nie jest jedynym wyznacznikiem przyszłej ceny. Warunki transakcji obejmują często wiele dodatkowych elementów (dodatkowe zobowiązania nabywcy).
Kategoria ceny jest ściśle związana ze zmianą stosunków własnościowych, a „wycena” można dokonywać także w innych celach.
Wartość a przedsiębiorstwo
Przedsiębiorstwo jest szczególnym rodzajem dobra ekonomicznego, ponieważ jest niepowtarzalne, unikatowe, wysoce skomplikowane, złożone i posiada czynnik organizujący - przedsiębiorstwo jako całość, posiada wartość wymierną (jest zbywalne) i użytkową (przynosi korzyści).
Wartość przedsiębiorstwa lub jego majątku otrzymana w wyniku wyceny należy odróżnić od ceny, po jakiej zostanie dokonana transakcja kupna-sprzedaży.
W procesie negocjacji między kupującym a sprzedającym ścierają się dwa przeciwstawne interesy. Cena jest wynikiem ich subiektywnych wycen wartości i obiektywnymi przesłankami wyceny.
Przedsiębiorstwo jako zorganizowana całość:
Posiada zasoby majątkowe i kapitałowe wraz ze źródłami ich finansowania, czyli kapitał realny,
Posiada kapitał ludzi, ma miejsce na rynku, a także organizację, funkcjonalność i sposób zarządzania - elementy pozamaterialne (pozabilansowe, pozaewidencyjne) określane jako wartość reputacji przedsiębiorstwa - goodwill.


(…)

… przedsiębiorstwa i skład jego majątku (nacjonalizacja/prywatyzacja)
CELE I PRZESŁANKI WYCENY
Stałe potrzeby zarządzania - weryfikacja pracy zarządu i ustalenie wynagrodzenia zarządzania, monitorowanie pracy przedsiębiorstwa, ubezpieczenia majątkowe, udział w rankingach
Okres potrzeby zarządzania- ocena efektywności form inwestowanie (inwestycje kapitałowe) , poszukiwanie kapitałów obcych - ocena zabezpieczenia…
….: w prawie bilansowym (to różnica między ceną nabycia a niższą od niej wartością godziwą przyjętych aktywów).
Podstawowe aspekty uwarunkowania wartości:
Wartość przedsiębiorstwa oparta jest na ilości nakładów poniesionych na jego stworzenie -można w tym momencie mówić o wartości historycznej lub reprodukcyjnej, ponieważ na przedsiębiorstwie ciążą zobowiązania, więc od ilości nakładów trzeba odjąć całość zobowiązań.
Wartość ekonomiczna przedsiębiorstwa -jest oparta na wartości -użytkowej i poużytkowej= efekt funkcjonowania przedsiębiorstwa, które prawnie od niego przynależą.
Wartość rynkowa przedsiębiorstwa oparta o wartość użytkową i wymienną zweryfikowaną przez odpowiednie rynki - wywodzi się z popytu i podaży; jak zawsze przy wycenie rynkowej - wszystko zależy od efektywności rynku. Cele przedsiębiorstwa…
… może być najsilniejszą bronią na konkurencyjnym rynku.
MIERNIK WART5OŚCI DODANEJ
Najczęściej wymienia się trzy rodzaje mierników wartości dodanej:
Zysk ekonomiczny- mierzy wartość ekonomiczną, którą przedsiębiorstwo wytworzyło w danym roku
ZYSK EKONOMICZNY = ZYSK OPERACYJNY NETTO PO OPODATKOWANIU - KOSZT KAPITAŁU
Ekonomiczna wartość dodana (EVA)
EVA= ZYSK OPERACYJNY NETTO PO OPODATKOWANIU - CAŁKOWITY KOSZT KAPITAŁU…
… program lojalności klientów
Oferować korzyści cenowe w nowych punktach sprzedaży
Wzrost marzy operacyjnej
Obniżyć koszty przez outsourcing i wprowadzanie wspólnych usług
Scentralizować i skonsolidować funkcje finansowania
Przeprojektować procesy prowadzenia interesów (reeingineering) wyłącznie z konsolidacją rozliczania, z ignorowaniem opieki nad klientami, rozliczeniem kosztów wg. źródeł ich powstania…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz