Wstęp do prawa cywilnego

Nasza ocena:

4
Wyświetleń: 665
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wstęp do prawa cywilnego - strona 1

Fragment notatki:


Protokół z ćwiczeń WdP z dnia 1 marca 2011r. godz. 18.30 - 20.00.
Monika Gorzkowicz Formy stadialne popełnienia przestępstwa: Przygotowanie. Usiłowanie: udolne
nieudolne Dokonanie. Przygotowanie a usiłowanie zabójstwa. KK Art. 16. § 1 . Przygotowanie zachodzi tylko wtedy, gdy sprawca w celu popełnienia czynu zabronionego podejmuje czynności mające stworzyć warunki do przedsięwzięcia czynu zmierzającego bezpośrednio do jego dokonania, w szczególności w tymże celu wchodzi w porozumienie z inną osobą, uzyskuje lub przysposabia środki, zbiera informacje lub sporządza plan działania. § 2 . Przygotowanie jest karalne tylko wtedy, gdy ustawa tak stanowi. KK Art. 13. § 1. Odpowiada za usiłowanie, kto w zamiarze popełnienia czynu zabronionego swoim zachowaniem bezpośrednio zmierza do jego dokonania , które jednak nie następuje. § 2 . Usiłowanie zachodzi także wtedy, gdy sprawca nie uświadamia sobie, że dokonanie jest niemożliwe ze względu na brak przedmiotu nadającego się do popełnienia na nim czynu zabronionego lub ze względu na użycie środka nie nadającego się do popełnienia czynu zabronionego. Art. 14. § 1 . Sąd wymierza karę za usiłowanie w granicach zagrożenia przewidzianego dla danego przestępstwa. Formy zjawiskowe popełnienia przestępstwa: Sprawcze: Jednosprawstwo - jedna osoba popełnia czyn zabroniony Współsprawstwo :
Kierownicze - kierowanie wykonywaniem czynu zabronionego przez inną osobę
Polecające - polecenie wykonania czynu zabronionego przez inną osobę
Niesprawcze: Podżeganie - namawiania do popełnienia czynu zabronionego
KK Art. 18. § 2 Odpowiada za podżeganie, kto chcąc, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, nakłania ją do tego. Pomocnictwo - ułatwienie popełnienia przestępstwa (informacje, materiały itd.); odpowiada osoba, której da się przypisać zamiar popełnienia tego czynu po stronie pomocnika KK Art. 18 § 3 . Odpowiada za pomocnictwo, kto w zamiarze, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, swoim zachowaniem ułatwia jego popełnienie , w szczególności dostarczając narzędzie, środek przewozu, udzielając rady lub informacji; odpowiada za pomocnictwo także ten, kto wbrew prawnemu, szczególnemu obowiązkowi niedopuszczenia do popełnienia czynu zabronionego swoim zaniechaniem ułatwia innej osobie jego popełnienie. Okoliczności wyłączające przestępność czynu: Wyłączające winę. Wyłączające bezprawność czynu (kontratypy): Obrona konieczna KK Art. 25. § 1 . Nie popełnia przestępstwa, kto w obronie koniecznej odpiera

(…)

… koniecznej odpiera bezpośredni, bezprawny zamach na jakiekolwiek dobro chronione prawem.
§ 2. W razie przekroczenia granic obrony koniecznej, w szczególności gdy sprawca zastosował sposób obrony niewspółmierny do niebezpieczeństwa zamachu, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia.
§ 3. Nie podlega karze, kto przekracza granice obrony koniecznej pod wpływem strachu lub wzburzenia usprawiedliwionych okolicznościami zamachu.
Stan wyższej konieczności
KK Art. 26. § 1. Nie popełnia przestępstwa, kto działa w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego jakiemukolwiek dobru chronionemu prawem, jeżeli niebezpieczeństwa nie można inaczej uniknąć, a dobro poświęcone przedstawia wartość (niższą od dobra ratowanego.
Dozwolone ryzyko nowatorstwa.
Stan…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz