wstęp do informatyki, Algorytmy egzamin

Nasza ocena:

4
Pobrań: 21
Wyświetleń: 721
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
wstęp do informatyki, Algorytmy egzamin - strona 1

Fragment notatki:


Napisac w jezyku c++ funkcję otrzymująca na wejściu wartość argumentu x (double) oraz eps zaw (0,1), (double),która oblicza w sposób przyblizony wartość funkcji exp(x+1) z dokładnością epsil, e^x+1= suma n=0 niesk (x+1)^n/n!
double exp(double x, double epsilon){
double wynik = 1;
int i = 1;
double t = 1;
if( epsilon =0 && epsilon = epsilon){
t = t * (x+1) / i ;
i = i +1;
wynik = wynik + t;
}
return wynik; //koniec funkcji zawiera wynik
} else return -1; //bład
}
wy:długosc łancucha znakowego
.DATA
T:.WORD, 65…..,0
Adr:.WORD,T
N:.WORD,0 //dlugosc napisu T
.Code
Et0: load@A,(adr)
Jzero koniec
load@A,(n) add@A,1
store@,n load@A,(adr)
add@A,4
store@A,adr
jmp et0
koniec: halt,
.END
6. Tablica dwuwymiarowa liczb calkowitych, na wyjsciu tablica jednowymiarowa o rozmiarze rownym ilosci kolumn tablicy wejsciowej, element i-ty równy sredniej arytmetycznej z liczb zapamietanych w kolumnie i-tej tablicy wejsciowej
int []
wymiar( int* tablica, int K, int W ){
int* wynik = new int[K];
for (int i =0; i

(…)

… (int from, int to, int n){
if( n==1){
cout <<”Przeniesc z”<<from<<”na”<<to<<”/n”;
else{
Hanoi(from, 6-from-to, n-1);
Hanoi(from, to, 1);
Hanoi(6-from-to, to, n-1);
}
}
Zamiana  
Napisać funkcją która czyta znaki z klawiatury liczbę rzeczywistą w postaci i oblicza jej wartość.
Void zamiana( ){  Float liczba;  Char znak;  Float mnożnik = 1.0;     Znak = getchar( );  While( znak != `  . `){     If( znak >=' 0 ` && znak <=' 9 `){  Liczba = 10.0*liczba + (float)*(znak - `0');  }  Znak = getchar();  }  Znak =getchar();  While (znak >='0' && <='9')  Liczba =10.0*liczba+ (float)*(znak-`0');  Mnożnik*=10.0;  Znak =getchar();  }  Liczba = liczba/mnożnik;  }
Napisać funkcję rekurencyjną na zamianę liczb dziesiętnych na binarne ..."
wersja z rekurencja : #include <iostream>
#include <stdlib.h>
using namespace…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz