Współuczestnictwo w procesie-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 931
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Współuczestnictwo w procesie-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

WSPÓŁUCZESTNICTWO W PROCESIE:
Zasada dwustronności - nie oznacza że po każdej ze stron musi występować jedna osoba, może być tak że dana strona ma więcej podmiotów.
Instytucja współuczestnictwa może wynikać:
z konieczności - gdy na podstawie przepisów prawa materialnego albo przepisów procesowych udział kilku podmiotów po jednej ze stron jest konieczny
z woli stron - osoby zainteresowane wyrażają wolę łącznego dochodzenia roszczeń
w wypadkach przekształceń podmiotowych
Może powstać od początku bądź powstać w toku procesu (wyłącznie na skutek przekształceń podmiotowych).
Rodzaje: czynne i bierne
formalne i materialne
zwykłe i jednolite
dowolne i konieczne
konkurencyjne
Występowanie po jednej ze stron grupy podmiotów jest uzależnione od spełnienia warunków wskazanych przez ustawę procesową. Można je podzielić na dwie grupy:
materialne - zakreślają granice dopuszczalności współuczestnictwa z uwagi na przedmiot procesu
formalne - oznaczają pewne wymagania formalne stawiane przez prawo procesowe z uwagi na przyjęte w nim przesłanki np. kwestia właściwości sądu
Pomiędzy współuczestnikami materialnymi i formalnymi zachodzą istotne różnice:
W przypadku współuczestników materialnych przedmiot sporu stanowią prawa i obowiązki, które dla uczestników materialnych są wspólne lub oparte na tej samej jednej podstawie faktycznej i prawnej.
W przypadku współuczestnika formalnego przedmiot sporu stanowią roszczenia lub zobowiązania które dla współuczestników formalnych są jednego rodzaju (nie są wspólne) i ponadto są oparte na jednakowej ( nie tej samej) podstawie faktyczne i prawnej.
Rodzaje, współuczestnictwo materialne:
- oparte na tej samej podstawie faktycznej i prawnej np. przy dochodzeniu świadczeń podzielnych
- oparte na wspólnych prawach i obowiązkach wynikających m.in. z zobowiązań solidarnych, zob. niepodzielnych, odpowiedzialności In solidum, współwłasności, z umowy spółki cywilnej, małżeńskiej wspólności majątkowej
Do istnienia współuczestnictwa formalnego wystarczające jest występowanie podobnych okoliczności faktycznych i podobnych roszczeń.
Jedynie co istotne jest to aby zob. były jednego rodzaju i wynikały z jednakowej podstawy faktycznej i prawnej.
W przypadku współuczestnictwa formalnego występuje tyle przedmiotów sporu ilu jest współuczestników. W przypadku współuczestnictwa materialnego mamy jeden przedmiot sporu niezależnie od ilości współuczestników.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz