Współczesne tendencje rozwoju przemysłu-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 287
Wyświetleń: 861
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Współczesne tendencje rozwoju przemysłu-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Współczesne tendencje rozwoju przemysłu
Współczesne zmiany zachodzące w produkcji przemysłowej są podporządkowane strategii globalizacji gospodarki. Ogół zmian zachodzących w przemyśle pod wpływem procesu globalizacji nazywamy reindustrializacją. Reindustrializacja obejmuje przebudowę struktury gałęziowej przemysłu, zmiany w rozmieszczeniu i stopniu koncentracji produkcji oraz zmiany w organizacji i wielkości przedsiębiorstw. - Przebudowa struktury gałęziowej przemysłu, tzw. restrukturyzacja, polega na stopniowym eliminowaniu tradycyjnych gałęzi przemysłu (górnictwo, hutnictwo, przemysł włókienniczy, niektóre branże przemysłu chemicznego) i zastępowaniu ich przemysłem nowoczesnym oraz na modernizacji ciągów technologicznych. Przyczynami restrukturyzacji są czynniki: • technologiczne - np. miniaturyzacja produkcji, stosowanie bezodpadowych technologii produkcji, energooszczędnych ciągów technologicznych, wielokrotne wykorzystywanie tego samego surowca; • ekonomiczne - spowodowane wyczerpywaniem się złóż najtańszych w eksploatacji, tzn. największych, najpłycej położonych, o największej zawartości użytecznej pierwiastka; • ekologiczne - spowodowane ogromną degradacją środowiska przez tzw. przemysły brudne, tzn. górnictwo, energetykę bazującą na węglu i hutnictwo, które często doprowadzają do stanu klęski ekologicznej. Restrukturyzacja przemysłu jest procesem długotrwałym i bardzo kosztownym (koszty budowy nowych zakładów przemysłowych, konieczność przekwalifikowania znacznej części siły roboczej). - Zmiany w rozmieszczeniu przemysłu - restrukturyzacja przemysłu w dużym stopniu doprowadziła do przeniesienia zakładów uciążliwych dla środowiska z krajów wysoko rozwiniętych na obszary państw o bogatych złożach surowców mineralnych lub posiadających duże zasoby taniej siły roboczej. Największymi obszarami nowo uprzemysłowionymi są kraje: • Azji Południowo-Wschodniej, w których głównymi czynnikami lokalizacji przemysłu była bardzo tania siła robocza oraz korzystna dla inwestorów polityka podatkowa - gwarancja ulg podatkowych; • Ameryki Łacińskiej, na obszarze której znajdują się zasobne złoża surowców mineralnych: ropy naftowej, rud żelaza, manganu, miedzi i boksytu; • afrykańskie, położone wzdłuż zachodniego wybrzeża oraz w centrum i na północy kontynentu, w których rozwija się głównie przemysł wydobywczy ropy naftowej, rud metali nieżelaznych i diamentów. W ostatnich latach równie intensywnie rozwija się tam hutnictwo i przemysł maszynowy. - Zmiany w organizacji i wielkości przedsiębiorstw - zostały spowodowane uprzemysławianiem nowych obszarów, które odbywa się przy dużym udziale środków finansowych i kadry specjalistów z krajów wysoko rozwiniętych gospodarczo. Konieczność tworzenia zagranicznych fi lii przedsiębiorstw w krajach nowo uprzemysławianych dała początek ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz