Wskaźniki I-opracowanie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 616
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wskaźniki I-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Wskaźniki I int * wsk; - jest definicja˛wskaz´nika wsk słuz˙a˛ca˛ do pokazywania na zmienne typu int ustawienie wskaz´nika na zmienna˛ odbywa sie˛ poprzez przypisanie do niego adresu tej zmiennej: wartos´cia˛wskaz´nika nie moz˙e byc´ wartos´c´ nie be˛da˛ca adresem przykładowy kod ´zródłowy: 1 int a ; 2 int _ wsk ; 3 wsk = & a ; / / u s t awi e n i e wsk pr zy pomocy o p e r a t o r a a d r e s u & 4 int a = 1024; 5 wsk = a ; / / BLAD z kaz˙dym wskaz´nikiem zwia˛zany jest jakis´ typ ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz