Wprowadzenie do ekonomii

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1449
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wprowadzenie do ekonomii - strona 1 Wprowadzenie do ekonomii - strona 2 Wprowadzenie do ekonomii - strona 3

Fragment notatki:

Wprowadzenie do ekonomii Definicja ekonomii, ekonomia jako nauka społeczna, homo economicus, ograniczoność zasobów i jej skutki dla człowieka, krzywa możliwości produkcyjnych. Podział ekonomii na mikro i makro. Zainteresowania ekonomii: co? jak? i dla kogo produkować? Podział na ekonomię pozytywną i normatywną. Systemy ekonomiczne Homo economicus - Homo oeconomicus ( łac. człowiek ekonomiczny , człowiek racjonalny ) - koncepcja jednostki zakładająca, że człowiek jako istota działająca racjonalnie dąży zawsze do maksymalizacji osiąganych zysków i dokonywania wyborów ze względu na wartość ekonomiczną rezultatów tych wyborów. W potocznym rozumieniu homo oeconomicus to człowiek działający zgodnie z tą zasadą. Racjonalne gospodarowanie - jest jednym z kluczowych pojęć w ekonomii , w myśl którego podmiot dokonuje takiej alokacji ograniczonych zasobów, które optymalizują korzyści, jakie z tego czerpie. Do racjonalnego gospodarow ania zmusza rzadkość zasobów i dóbr dostępnych w gospodarce . Warunkiem racjonalnego gospodarowania jest możliwość wyboru pomiędzy różnymi wariantami rozwiązań, a także sprecyzowane kryteria wyboru. Rozwiązanie najbardziej racjonalne z punktu widzenia jednego kryterium nie musi takie być w kontekście innego kryterium. Zasada racjonalnego gospodarowania[ edytuj ] Zasada racjonalnego gospodarowania może być sformułowana w dwóch wymiarach: Maksymalizacja efektów, przy założonym poziomie nakładów Minimalizacja nakładów, przy założonym poziomie efektów Krzywa możliwości produkcyjnych (znana również jako krzywa transformacji ) - zbiór punktów , które przedstawiają różne alternatywy struktury produkcji dwóch dóbr przy pełnym i efektywnym wykorzystaniu zasobów gospodarczych . Jest to najlepsza spośród możliwości utraconych w wyniku dokonywania wyboru ekonomicznego, nieuniknionego w warunkach rzadkości dóbr. Krzywa możliwości produkcyjnych ilustruje, jakie ilości poszczególnych dóbr gospodarka może wytworzyć przy danych zasobach i danym poziomie rozwoju technologii. Krzywa pokazuje również możliwości wyboru "koszyka" wytworzonych dóbr. Punkty znajdujące się na krzywej ilustrują alokacje efektywne, tzn. takie, w których nie można wytworzyć więcej jednego dobra, nie zmniejszając produkcji drugiego. Punkty powyżej krzywej ilustrują alokacje dóbr nieosiągalne przy danych możliwościach produkcyjnych, punkty poniżej krzywej natomiast alokacje nieefektywne, tzn. takie, w których nie wszystkie zasoby są wykorzystane do produkcji i można wytworzyć więcej jednego dobra, nie zmniejszając produkcji drugiego. Krzywa możliwości produkcyjnych zmienia swój kształt, gdy zmienia się ilość zasobów w gospodarce lub zmienia się dostępna technolog

(…)

… "jak jest?", w przeciwieństwie do ekonomii normatywnej, która odpowiada na pytanie "jak powinno być?".
Ekonomia normatywna - to ekonomia dokonująca wartościowań faktów opisywanych przez ekonomię pozytywną. Opierając się m.in. na koncepcjach polityki społecznej, polityki gospodarczej i historii gospodarczej formułuje zalecenia co do świadomego kształtowania rzeczywistości ekonomicznej. W ekonomii normatywnej formułowane są tezy oparte na własnych systemach wartości badacza i często przyjmują formy zaleceń czy przekształcają się w odrębne szkoły ekonomiczne.
Ekonomia normatywna, zwana też ekonomią subiektywną, na podstawie obserwacji rynku i zjawisk w nim zachodzących, wyciąga wnioski na przyszłość, stara się przewidzieć skutki obecnych działań gospodarczych.
brak rynku - GOSPODARKA NAKAZOWA - wszystkie decyzje dot. produkcji…
… „Bogactwo narodów” (1776) - prowadzenie jednostek przez „niewidzialna ręke” rynku GOSPODARKA MIESZANA = Państwo i sektor prywatny współuczestniczą w rozwiązywaniu problemów gospodarczych. Państwo - kontrola znacznej części produkcji za pomocą podatków, płatności transferowych oraz dostarczania dóbr i usług publicznych (obrona narodowa, bezpieczeństwo wewnętrzne), kontroluje też zakres, w jakim jednostki…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz