Wpływ żywności na wchłanianie leków - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 707
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wpływ żywności na wchłanianie leków - omówienie - strona 1 Wpływ żywności na wchłanianie leków - omówienie - strona 2 Wpływ żywności na wchłanianie leków - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

WPŁYW ŻYWNOŚCI NA WCHŁANIANIE LEKÓW
Żywność często opóźnia lub zmniejsza wchłanianie leków, dlatego preparaty lecznicze lepiej wchłaniają się bez jedzenia. Niestety leki mogą powodować dolegliwości żołądkowe lub ze strony innych części przewodu pokarmowego i wtedy należy sprawdzić czy nie ma przeciwwskazań do stosowania ich łącznie z posiłkami i jakimi rodzajami produktów WPŁYW DODATKÓW DO ŻYWNOŚCI
Tartrazyna - posiada właściwości alergizujące i może wpływać na występowanie epizodów astmy (dodatek do żywności i barwnik do leków)
MSG, Tartrazyna, Na bisulfat - uważa się, że w przypadku dzieci ich oddziaływanie na astmatyków jest bardzo ważne natomiast w przypadku dorosłych dotyczy tylko 2-7% chorych - ryzyko niewielkie
Żywność - Glikokortykosteroidy
Budezonid - pokarm wpływa na farmakodynamikę leku i jako Entocort powinien być stosowany przed śniadaniem, tabletki systemu MMX - na czczo co polepsza biodostępność
Sok grejpfrutowy nie powinien być spożywany podczas leczenia tym preparatem
ŻYWNOŚĆ -LEKI PRZECIWLEUKOTRIENOWE
MONTELUKAST- może być zażywany niezależnie od posiłków, ale potrawy tłuste ↓Cmax o 35%, za to wydłużają ok.3x tmax ZAFIRLUKAST - zalecane podawaniwe 1h przed lub 2h po posiłku, ponieważ pokarm zmniejsza biodostępność leku o 40%
ŻYWIENIE W CHOROBACH SERCOWO-NACZYNIOWYCH Antagoniści receptora angiotensyny AT1
Eprozartan; Irbezartan; Kandezartan - można zażywać niezależnie od posiłków; Wysokotłuszczowe śniadanie nie wpływa na biodostępność leków
Β- adrenolityki
1.Acebutolol, 2.Celiprolol, 3.Metoprolol, 4.Propranolol : można zażywać łącznie z posiłkami lub bez, ale nie zaleca się popijać sokiem grejpfrutowym (1,2), a w przypadku Celiprololu również pomarańczowym; Metoprolol o szybkim uwalnianiu z posiłkiem lub zaraz po nim w celu uniknięcia nadmiernych wahań stężeń leku we krwi
Karwedylol, Labetalol - zażywać z posiłkami „K” w celu zmniejszenia szybkości wchłaniania i ryzyka niedociśnienia ortostatycznego; „L” - pożywienie zwiększa biodostępność o ok. 38
Glikozydy nasercowe
Digoksyna, Metylodigoksyna - pokarm umiarkowanie obniża biodostępność leków; - najlepiej byłoby zażywać na pusty żołądek, ale jeśli drażni śluzówkę można z pokarmem w stałej relacji czasowej do niego, - suplementacja wapniem może być niebezpieczna ze względu na nasilenie działania i toksyczność „D”; - sok greipfrutowy nieznacznie podwyższa biodostępność „D”; niskie stężenia K i Mg we krwi (diuretyki) może być wskazana suplementacja; -pokarm nie powinien być bogaty w błonnik a zwłaszcza otręby „D”


(…)

… (nieistotnie)
Metyldopa - wpływ pożywienia? bez lub z , podawać z posiłkiem lub mlekiem, aby uniknąć działania drażniącego, stosować dietę niskosodową; przy suplementacji preparatami Fe zachować 2h odstęp (↓ biodost); alkohol +M → zawroty głowy
Leki przeciwzakrzepowe
Acenokumarol, Warfaryna - można przyjmować niezależnie od jedzenia; alkohol nasila ich działanie; pożywienie może osłabiać działanie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz