Wpływ temperatury w równaniu pracy wirtualnej - omówienie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 245
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wpływ temperatury w równaniu pracy wirtualnej - omówienie  - strona 1 Wpływ temperatury w równaniu pracy wirtualnej - omówienie  - strona 2 Wpływ temperatury w równaniu pracy wirtualnej - omówienie  - strona 3

Fragment notatki:

!"# $%& %'($)'"
!
!
"
# $
!
!
!
!
"
"
!
"
$
$
$%
&
(
!
'
'
'
(
$
)
*
!
$
+
$
!
!
)
,
,
- ./
%
/
!
#
0 1
2 (
( 0
3 "
3
*
"
4
(
%
'4
!
5
4
4
(
$
$
4
,- ./
!
4
,- 6/
!
&
,- 6/
$%
$
4
,- 7/
!
8
4
! "
"
#
$%
$
$ $
,- 9/
% &'
(
&
'
!
:
'
#
0 1
4
2 (
( 0
3 "
3
+
&
!
, ; /
!
4
$ $
,- -/
8
!
$
"
4
$
,- /
$
&
$ !4
$
(
,- ?/
!
8
0
$
&
!
* +
&
,
!
#
0 1
#
4
2 (
( 0
3 "
3
,
,- @/
$
A
$4
,- .B/
$
$
0
,- ../
$
4
$
$
&
!
,- .6/
!
!
!
(
4
,- .7/
&
!
! !
-
!
%4
$
$
,- .9/
.
.
*
-. -'" / ' 0"/$%
(
!
!
(
%
!
!
!
/
(
%
#
0 1
$%
0
!
! , !
2 (
( 0
$
!/ (
3 "
$
3
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz