Wnioskowanie prawnicze - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1414
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wnioskowanie prawnicze - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Z treści notatki dowiemy się więcej na takie tematy, jak: rodzaje wnioskowania prawniczego, postacie wnioskowań.

WNIOSKOWANIA PRAWNICZE
LOGICZNE - są najbardziej pewne, opierają się bowiem na relacjach wynikających z logiki formalnej. W myśl wnioskowania logicznego norma N1 wynika z normy N, wtedy w zależności od rodzaju normy, norma N1 jest jednocześnie spełnieniem normy N, bądź norma N1 jest naruszeniem normy N.
(np. w mieście jeździ się do 50 km/h - można jeździć 40 km/h)
INSTRUMENTALNE - oparte są one na relacji środek - cel, na tzw. Racjonalności technicznej lub instrumentalnej:
Te wnioskowania przyjmują 2 postacie:
REGUŁA INSTRUMENTALNEGO NAKAZU- norma N1 wynika instrumentalnie z normy N, jeżeli spełnienie normy N1 jest warunkiem spełnienia normy N.
(jeżeli indeks mamy oddać do 5.02, to wnioskujemy, że uczelnia powinna wydać te indeksy wcześniej)
REGUŁA INSTRUMENTALNEGO ZAKAZU - Przyjmuje 2 postaci:
Normy nakazujące - jeżeli nakazane jest osiągnięcie jakiegoś celu to zakazane jest podejmować działania, które uniemożliwiają osiągnięcie tego celu.
(jeżeli musimy oddać indeksy do 5.02, to wpis musi być złożony do 05.02 - norma ta wynika instrumentalnie że nie do 06.02) Normy zakazujące - występuje przy normach zakazujących, mówi, że jeżeli zakazane jest osiągnięcie jakiegoś celu, to tym samym, zakazane jest jakiegoś postępowania, które tego celu osiągają.
(np. współudział w kradzieży)
AKSJOLOGICZNE - oparte są na założeniu o konstrukcji ocen
Jeżeli prawodawca preferuje wartość W i chroni to, przyjmuje się, że chroni ją przez cały system prawny
(np. powinno się chronić trawników a podeptano kwietnik - pogwałcono prawo)
POSTACIE WNIOSKOWAŃ
A CONTARIO - przez przeciwieństwo
Jeżeli nakazane jest P to nie nakazane jest P. Jeżeli zaś zakazane jest P to przyjmuje się, że dozwolone jest nie P
(np. wyłącznie w pr. Karnym )
A FORTIORI - do przodu - wnioskowanie, które wyprzedzają myśli ustawodawcy
II formy:
I. A MAJORI AD MINUS- z większego na mniejsze (stosuje się przy nakazach i dozwoleniach. Jeżeli nakaz dozwalał , jest większa ingerencja, tym samym same nakazane jest mniejsza ingerencja - Jeżeli mogę więcej, tym samym mogę mniej)
II.A MINORI AD MAJUS - z mniejszego na większe- stosuje się przy zakazach. Jeżeli zakazane jest jakieś mniejsza ingerencja dobra prawnie chronione, tym samym zakazane jest mniejsza ingerencja dobra prawem chronione) (nie wolno niszczyć - zniszczę stół)
(muszą być ta sama podstawa aksjologiczna, te same reguły np. twarde obuwie, nie znaczy trampki)
A SIMILI - przez podobieństwo -
II formy:
I - per analogiam legis - analogia z ustawy- jeżeli norma N normuje jakiś stan rzeczy S to możemy ją zastosować do takich sytuacji nie S, które byłyby podobne do S, jeżeli norma regulująca nie S miałaby taką samą ustawę aksjologiczną jak norma S.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz