Właściwości transformatora trójfazowego-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 784
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Właściwości transformatora trójfazowego-opracowanie - strona 1 Właściwości transformatora trójfazowego-opracowanie - strona 2 Właściwości transformatora trójfazowego-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Wstęp
Celem ćwiczenia było zapoznanie z budową, zasadą działania,
transformatora trójfazowego oraz sposobu wyznaczania ich sprawności.
właściwościami
Transformatory to urządzenia elektromagnetyczne przeznaczone do przetwarzania prądu
przemiennego o jednym napięciu na prąd przemienny o innym napięciu. Proces przetwarzania
odbywa się za pośrednictwem pola magnetycznego, bez udziału ruchu mechanicznego i przy
zachowaniu tej samej częstotliwości
Najprostszy transformator trójfazowy składa się z trójkolumnowego rdzenia oraz sześciu uzwojeń
fazowych.
W celu zminimalizowania strat od histerezy i prądów wirowych rdzeń wykonany jest z cienkich,
wzajemnie od siebie odizolowanych blach stalowych, zawierających około 4% Si. W większości
transformatorów blachy te mają grubość 0,35mm lub 0,5mm. Na każdej kolumnie umieszczone są
dwa uzwojenia, odpowiadające tej samej fazie. Jedno z nich połączone jest do sieci zasilającej, a
drugie do odbiornika. To uzwojenie które pobiera energię elektryczną z sieci nazywa się
pierwotnym, a to które oddaje ją do odbiornika – wtórnym. Wszystkie wielkości związane ze stroną
pierwotną (prąd, napięcie, moc, parametry uzwojenia) mają indeks 1, a ze stroną wtórną – 2.
3. Program ćwiczenia
1. Pomiar charakterystyk stanu jałowego
2. Wyznaczenie parametrów schematu zastępczego
3. Wyznaczenie sprawności
5. Schematy pomiarowe
Rys.1 Układ do pomiaru charakterystyk stanu jałowego
6. Tablice z wynikami pomiarów i obliczeń
Tab. 1 Pomiary dla transformatora w stanie jałowym
cosf0
Moc
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
U1
U2
V
48
100
150
200
250
300
350
400
50
100
150
200
250
300
350
400
U0śr
49
100
150
200
250
300
350
400
I1
I2
A
0,063
0,125
0,2
0,25
0,35
0,6
0,95
1,75
0,063
0,125
0,25
0,3
0,35
0,6
1
1,9
I0śr
0,063
0,125
0,225
0,275
0,35
0,6
0,975
1,825
a1
a2
1
4
11
10
16
33
29
55
cw
Ki
P0
W/dz
dz
0
1
1
0,5
0
-6
-11
-29
IFe
-
W
-
A
2,5
2,5
2,5
5
5
5
10
10
0,42
0,6
0,6
0,59
0,56
0,59
0,59
0,59
1,05
7,5
18
30,8
44,8
78,7
105,4
152,7
0,2358
0,416
0,3698
0,3888
0,355
0,3033
0,2142
0,145
0,0148
0,052
0,0832
0,1069
0,1242
0,182
0,2088
0,2648
Tab. 2 Pomiar przekładni
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
U
50
100
150
200
250
300
350
400
UV2U2 UV2W2
V
17
60
90
115
140
175
205
235
25
60
90
120
140
175
205
235
Uśr
21
60
90
117,5
140
175
205
235
Gdzie:
UV2U2,UV2W2 -
natężenia przekładni
7. Zastosowane wzory i schematy obliczeń
௎೙ ∗ூ೙
Stałą watomierza okresla się wzorem:
ܿ௪ =
Przekładnie przekładnika prądowego określa się wzorem:
݇௜ =
Moc określa się wzorem:
ܲ଴ = ሺߙଵ + ߙଶ ሻ ∗ ܿ௪ ∗ ݇௜
ఈ೘ೌೣ
௎śೝ
݇௨ ∗ ݇௜
(2)
௎భ
௉బ
Wspólczynnik mocy okresla się wzorem:
ܿ‫߮ݏ݋‬଴ =
Wartość jałową natężenia prądu określa się wzorem:
‫ܫ‬ி௘ = ‫ܫ‬଴ś௥ ∗ ܿ‫߮ݏ݋‬଴
‫ܫ‬଴ś௥ =
Wartość średnia napięcia określa się wzorem:
ܷ଴ś௥ =
Wartość średnią napięcia w przekładni określa się wzorem:
ܷś௥ =
Ilość działek na watomierzach:
Maksymalna liczba działek na woltomierzu:
Natężenia prądu w transformatorze:
Natężenia prądu w transformatorze:
Zakres ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz