Właściwości elastooptycznych cial przezroczystych - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1659
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Właściwości elastooptycznych cial przezroczystych - omówienie - strona 1 Właściwości elastooptycznych cial przezroczystych - omówienie - strona 2 Właściwości elastooptycznych cial przezroczystych - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

  1 Ćwiczenie 50  Badanie własności elastooptycznych materiałów przezroczystych  I. Zagadnienia do samodzielnego opracowania  1.  Polaryzacja liniowa oraz kołowa dla światła monochromatycznego.  2.  Zasady działania polaryzatorów liniowych oraz kołowych.  3.  Dwójłomność wymuszona - prawo Wertheima.  4.  Analiza obrazu izochrom w świetle monochromatycznym - właściwości izochrom.  II. Wprowadzenie  Dwójłomność wymuszona  Wiele materiałów przezroczystych w stanie nieobciążonym ma własności  izotropowe dla światła spolaryzowanego. Natomiast po zastosowaniu obciążenia  materiały takie wykazują dwójłomność, którą to własność określamy jako  dwójłomność  wymuszoną .  W badaniach elastooptycznych stwierdzono, że efekt dwójłomności wymuszonej  wykazuje liniową zależność względem wielkości odkształceń oraz naprężeń. Zatem  każdy promień  świetlny przechodzący przez obciążony materiał ulega rozszczepieniu  na promień zwyczajny  Z  oraz nadzwyczajny  N , a płaszczyzny drgań tych promieni  pokrywają się z kierunkami naprężeń głównych. Wzajemne przesunięcie w fazie  λ π ϕ δ 2 =                         (1)   jest proporcjonalne do różnicy naprężeń. Zależności te ilościowo ujmuje prawo  Wertheima:  ( ) 2 1 σ σ λ δ σ − = K g                     (2)  lub  ( ) 2 1 ε ε λ δ ε − = K g                      (3)  gdzie:  δ - względne przesunięcie liniowe,  2 1,σ σ - naprężenia główne,  2 1,ε ε  - odkształcenia główne,  g  - grubość modelu,  λ - długość fali światła,  ε σ  K K ,   -  stałe elastooptyczne, odpowiednio: naprężeniowa i odkształceniowa.  Po uwzględnieniu zgodnie z zależnością (1), że przesunięcie liniowe względne  odpowiadające warunkowi wygaszenia spełnia warunek:  λ δ  m =                         (4)  oraz wprowadzając wielkość tzw. materiałowych stałych elastooptycznych:  g K K g K K m m ε ε σ σ = = i                 (5)  otrzymamy z równania (2) i (3):  m mK σ σ σ = − 2 1                     (6)  lub  m mK ε ε ε = − 2 1                      (7)    2 Wielkość   m  nazywamy rzędem izochromy, którą przypisujemy kolejnym prążkom  pojawiającym się ze wzrostem obciążenia materiału.  Płaski stan obciążenia w polaryskopie  Opis zjawisk polaryzacyjnych fali świetlnej w polaryskopie z modelem będącym  w stanie obciążenia płaskiego przedstawiony jest na rys. 1. 

(…)


w położenie к – co odpowiada wprowadzeniu ćwierćfalówki analizatora w pole
widzenia,
- wprowadzić filtr monochromatyczny zielony w pole widzenia w zespole
głowicy analizatora.
2. W urządzeniu zginającym umieszczamy belkę z materiału przezroczystego na
stoliku polarymetru.
3. Po przygotowaniu całego zestawu do procedury pomiarowej, dokonujemy
obserwacji kolejnych izochrom za pomocą polarymetru, zwiększając…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz