Wirusologia,Terapia bakteriofagowa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1155
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wirusologia,Terapia bakteriofagowa - strona 1

Fragment notatki:

Terapia bakteriofagowa
Na podstawie artykułu: The next generation of
bacteriophage therapy.
Terapia fagowa
Jest to jedna z form terapii antybakteryjnej, która opiera się na
wykorzystaniu fagów, które namnażają się we wrażliwej
komórce bakteryjnej, prowadząc do jej całkowitej lizy oraz
uwalnianiu nowo powstałych cząstek fagowych, zdolnych do
atakowania kolejnych komórek bakteryjnych.
Fagoterapia jest skuteczna w leczeniu infekcji spowodowanych
przez wiele szczepów bakterii opornych na powszechnie
stosowane antybiotyki, w tym na wankomycynę, zwaną
antybiotykiem „ostatniej szansy”.
Odporność bakteryjna na fagi
Bakterie wykazują odporność na bakteriofagi używając różnych
mechanizmów takich jak: blokowanie adsorpcji faga, inhibicję
wstrzykiwania genomu fagowego, system modyfikacji oraz
system niepomyślnej infekcji.
Badania pewnych naukowców wykazały, iż koktajle fagowe mogą
opóźniać rozwój odporności na fagi, jednakże ostatecznie
bakterie i fagi osiągną równowagę. Dlatego też, poszukiwane są
nowe techniki, które pozwoliłyby na zmniejszenie odporności
bakterii, takie jak np. użycie bakteriofagów w mieszankach z
innymi środkami przeciwdrobnoustrojowymi i antybiotykami.
Zalety terapii fagowej w
porównaniu z leczeniem
antybiotykami
Terapia fagowa jest efektywna w stosunku do bakterii
wielolekoopornych – mechanizmy odpowiedzialne za
indukcje lizy komórek są zupełnie odmienne od
bakteriobójczych mechanizmów działania antybiotyków.
 Fagi są wysoce specyficzne w kierunku konkretnych bakterii,
dlatego nie dochodzi do niszczenia bakteryjnej flory
organizmu.
 Fagi posiadają zdolność do samopowielania się.
 Niskie ryzyko wystąpienia efektów niepożądanych, ponieważ
produkty bakteriofagów nie są aktywne wobec komórek
eukariotycznych.

Środki uboczne terapii fagowej
Uwolnienie endotoksyn, które stymulują pojawienie się
odpowiedzi zapalanej, co może powodować znaczy wzrost
zachorowalności. By tego uniknąć bakteriofagi muszą zostać
odpowiednio wyselekcjonowane albo w wyniku inżynierii
genetycznej pozbawione możliwości doprowadzenia do lizy
komórki i/lub pozbawione możliwości replikacji.
Przykład: Nitkowaty bakteriofag, który był toksyczny wobec
bakterii E.coli został poddany odpowiedniej modyfikacji, w
skutek której nie był zdolny do lizy. Dzięki temu zawartość
endotoksyn została wyeliminowana do minimum.
Badania wykazały, iż zwiększona przeżywalność myszy
traktowanych fagami nielitycznymi w porównaniu do fagów
litycznych była skorelowana ze spadkiem zachorowalności.
Efektywność terapii fagowej
Efektywność terapii fagowej zależy od:
 szczepu bakterii będącej źródłem infekcji,
 rodzaju infekcji,
 wrażliwości bakterii na swoiste fagi,
 siły litycznej bakteriofaga,
 stopnia koncentracji bakterii i faga,
 dostępności do miejsca infekcji przez bakteriofaga,
 czasu podania fagów,
 prowadzonej równocześnie antybiotykoterapii.
Kliniczne zastosowania
bakteriofagów
Zastosowanie terapii fagowej w leczeniu:
 posocznicy,
 czyraka,
 infekcji płuc,

(…)

… równocześnie antybiotykoterapii.
Kliniczne zastosowania
bakteriofagów
Zastosowanie terapii fagowej w leczeniu:
 posocznicy,
 czyraka,
 infekcji płuc,
 infekcji dróg moczowych,
 pooperacyjnych i pourazowych infekcji,
 zapalenia ucha zewnętrznego zarówno u ludzi jak i psów,
wywołanego przez Pseudomonas aeruginosa,
 u osób chorych na raka, infekcji bakteryjnych wywołanych
przez Staphylococcus aureus i Pseudomonas aeruginosa,
 oraz do zwalczanie zakażeń wywołanych
antybiotykoopornymi szczepami bakterii.
Nieterapeutyczne zastosowanie
bakteriofagów
1. Bezpieczeństwo żywności :
 odkażanie mięsa i innych surowych produktów takich jak
owoce i warzywa,
dezynfekcja sprzętu i powierzchni mających styczność z
żywnością,
 naturalny środek konserwujący do łatwo psującej się
żywności,
 wykrywanie czynników…
… E.coli oraz Salmonella enterica.
2. Wykrywanie infekcji bakteryjnych - zatwierdzony przez FDA
test posiewu krwi wykrywający gronkowca złocistego
opornego na metycylinę.
3. Diagnostyka oraz efektywna terapia fagowa, która wymaga
szybkiej i dokładnej identyfikacji bakterii oraz określenia ich
wrażliwości na specyficzne fagi.
Dziękuję za uwagę!

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz