Wieloszczety - pytania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 973
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wieloszczety - pytania - strona 1 Wieloszczety - pytania - strona 2

Fragment notatki:


A 1. Clitellum to: a was czuciowy  b siodełko  c segment odbytowy d segment przedgebowy 2. Clitellum wystepuje w: a polichaeta b oligochaeta c hirudinea  d oligochaeta i hirudinea 3. Nerwy łączące 2 zwoje leżące w tym samym segmencie to:  a komisury  b konektywy c  neurodukty dmezenteria 4. Proces tworzenia się głowy to: a metameryzacja b ganglienizacja  c cefalizacja  d  prygidyzneja 5. Rozwoj pijawek jest: a złożony z larwą protochulą  b prosty  c złożony z larwą trochoforą d  prosty lub złożony 6. Parapodia pierścienic nie pełnią funkcji: a lokomocyjnych  b rozrodczych  c oddechowych  d a i b 7. Parapodia występują u:  a jedynie wieloszczetów  b jedynie skąposzczetów c skąpo i wielo  szczetów d wszystkich pierścienic 8. Gruczoły wapienne dżdżownicy: a produkują celulozę b produkują skorupki jaj  c  produkują substancje neutralizujące kwasy humusowe  d produkują hormony płciowe 9. Jama ciała pierścienic to:  a schozocel b pseudocel  c celoma  d miksocel 10. Muszla ślimaków jest wytworem: a jamy płaszczowej b głowy c nogi  d płaszcza 11. rolę układu oddechowego ślimaków spełniają: a skrzela b płuca  c jama płaszczowa lub  skrzela  d płuca lub skrzela 12. Krew mięczaków zawiera najczęściej: a hemocyjanine b hemoglobinę (nie to) c  chlorokurorynę d krew pozbawione jest barwników 13. Chrzęstny szkielet wewnętrzny wystepuje u:  a głowonogów  b małży c ślimaków d  wielopłytkowców 14. gatunki lądowe występują wśród: a Polyplacophora  b Gastropoda  c bivalvia d  Cephalopoda 15. Przewody narządów wydalniczych, gruczołów płciowych i przewodu pokarmowego  uchodzą: a na zewnątrz końcowym odcinkiem nogi b do płaszcza  c do jamy płaszczowej  d  do worka trzewiowego 16. Ramiona głowonogów to:  a przekształcona noga  b cośtam c wyrostki płaszcza d  przekształcona głowa 17. w rozwoju głowonogów występuje : a brak larwy  b trochofora c weliger d larwa  pasozytnicza 18 mezozoiczne amonity należały do: a ślimaków b małży  c głowonogów  d 19. wyjaśnij pojęcia: radula, segmentacja homonimiczna 20. wymień 2 gatunki ślimaków lądowych należących do fauny Polski. (winniczek i  błotniarka stawowa  B 1. w rozwoju wieloszczetów występuje: a planula i trochefora b jakieś coś  c trochofora  d u  wieloszczetów nie występuje larwa 2. Clitellum nie występuje u:  a polychaeta  b oligophaeta c hirudinea d oligochaeta i hirudinea 3. segment odbytowy to: (za chuj się nie rozczytam więc se obczajcie :P ) 4. u skąposzczetów występuje zazwyczaj układ wydalniczy typu:  a metanefrydia  b  protonefrydia c solenocyty d wszystkie wymienione ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz