Wiek odpowiedzialności karnej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 938
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wiek odpowiedzialności karnej - strona 1 Wiek odpowiedzialności karnej - strona 2

Fragment notatki:

Wiek odpowiedzialności karnej Wg art. 10 & 1 KK podmiotem przestępstwa może być tylko osoba fizyczna która ukończyła w chwili popełnienia czynu 17 lat. Nieletni to osoby poniżej 17 roku życia. Czynów popełnionych przez osoby nieletnie nie nazywa się przestępstwami. Nieletni nie podlegają odpowiedzialności karnej lecz stosuje się wobec nich środki przewidziane w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich z 1982 r. A są to: Środki wychowawcze: upomnienie, zobowiązanie do określonego postępowania (podjecie nauki), nadzór odpowiedzialny rodziców lub opiekuna, nadzór kuratora, umieszczenie w placówce resocjalizacyjnej Środki leczniczo wychowawcze: umieszczenie nieletniego w szpitalu psychiatrycznym lub innym odpowiednim zakładzie leczniczym. Stosuje się go w razie stwierdzenia u nieletniego który popełnił czyn karalny niedorozwoju umysłowego, choroby psychicznej lub innego zakłócenia czynności psychicznych bądź używania alkoholu albo innych środków w celu sprawienia się w tan odurzenia. Umieszczenie w zakładzie poprawczym zastosować możne jedynie w razie popełnienia przez niego miedzy 13 a 17 rokiem życia czynu wypełniającego znamiona przestępstwa, jeżeli jednocześnie zachodzi wysoki stopień jego demoralizacji oraz przemawiają za tym okoliczności i charakter czynu oraz nieskuteczność lub przewidywana nieskuteczność innych środków. Nieletni, który ukończył 15 lat może być traktowany jako dorosły jeśli spełni odpowiednie warunki osobiste:
- zamach na życie prezydenta
- zabójstwo
- morderstwo
- ciężkie uszkodzenie ciała
- katastrofa komunikacyjna
- zgwałcenie ze szczególnym okrucieństwem lub zbiorowe
- przetrzymywania zakładnika
- rozbój
W takim przypadku kara wynosi 2/3 maxymalnej kary przewidzianej dla dorosłego.
Osoby dorosłe traktowane jako nieletni:
- warunki osobiste
- skrucha
- jedyny konflikt z prawem
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz