Przelew transgraniczny

Przelew transgraniczny, to polecenie przelewu albo wpłata gotówkowa dokonywana przez

klienta polskiego banku na rzecz beneficjenta posiadającego rachunek bankowy w innym

kraju Unii Europejskiej, Islandii, Lichtensteinie lub Norwegii lub przelew zrealizowany na

rzecz klienta polskiego banku, jeśli zleceniodawca wysyła przelew, z ww. krajów.

Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej zaczęły obowiązywać przepisy o tzw.

przelewach transgranicznych. Regulują one precyzyjnie dokonywanie przelewów i wpłat gotówkowych za pośrednictwem banków do wysokości 50 000 euro w obrocie z krajami

członkowskimi oraz Islandią, Norwegią i Lichtensteinem.

Banki, przed wykonaniem dyspozycji, muszą bardzo dokładnie poinformować klienta o:

- terminie zrealizowania dyspozycji

- wysokości wszystkich opłat i prowizji

To bardzo ważne zwłaszcza przy mniejszych sumach - może się bowiem zdarzyć, że przy

przelewie pieniędzy za granicę zostaną naliczone dodatkowe prowizje (np. zagranicznego

banku współpracującego z krajowym), tak duże, że koszty dyspozycji będą stanowiły dużą

część samej sumy przelewu.

Przepisy transgraniczne bardzo jasno precyzują także to, w jakim czasie dyspozycja musi

zostać zrealizowana:

- banki muszą wykonać każdy przelew do jednego z państw UE oraz Norwegii, Islandii i

Lichtensteinu - maksymalnie w ciągu 6 dni roboczych (5 dni na dotarcie pieniędzy do

banku odbiorcy i w ciągu jednego dnia przekazanie ich na konto adresata).

- Gdyby bank nie wywiązał się z umowy lub termin został przekroczony - przewidziane są

konsekwencje.

Zwykle jednak banki realizują przekazy, w zależności od odległości (kontynentu),

stosunkowo szybko: nawet natychmiast, albo w kilkanaście minut, ewentualnie - do kilku dni.

Większość z banków oferuje przelewy zarówno w złotych, jak i w walutach

wymienialnych (obowiązujący kurs z dnia z realizacji dyspozycji). Banki proponują także

formy przelewów - zwykłe, pilne lub ekspresowe, ale czasami pod dodatkowymi warunkami,

np. takim, że dyspozycja ekspresowa jest realizowana tylko w PLN, EUR i USD.

Chcąc dokonać przelewu należy wypełnić deklarację:

- nadawca musi podać imię i nazwisko,

- adres,

- te same dane odbiorcy (jeśli suma przekazu jest znaczna, np. powyżej kilku tysięcy USD,

koniecznych jest więcej danych),

- wskazać możliwie najdogodniejsze miejsce odbioru gotówki.

Do odbioru pieniędzy potrzebna jest zwykle znajomość danych nadawcy i dokument

tożsamości. Za transfer pieniędzy banki pobierają prowizje w wysokości uzależnionej od

wielkości przelewanej sumy i czasu realizacji.