Gerrymandering - praktyka stosowana w USA od początku XIXw.

- E. Gerry – gubernator stanu Massachuset.

- Wymyślił w 1812r. procedurę, która umożliwiała podzielenie stanu na okręgi wyborcze w

taki sposób, żeby w kolejnych wyborach zapewnić demokratom jak największe profity

wyborcze.

- Była stosowana w intencji pozbawienia praw wyborczychludności kolorowej, jeżeli

znajdowało się skupisko tejże ludności to żeby uniemożliwić im uzyskanie reprezentacji w

legislaturze stanowej to skupisko było dzielone pomiędzy kilka okręgów wyborczych, było

rozpraszane.

- Takie działanie powodowało, że grupa była wszędzie w mniejszości i nie mogła uzyskać

nigdzie wystarczającego wsparcia i w konsekwencji miejsca w legislaturze stanowej.

- Granice okręgów wyborczych często przebiegały wzdłuż ulic w dzielnicach, w których

skupiona była ta ludność kolorowa, przeciwko której była wymierzona taktyka

garrymanderingu.

- W 1936r. stosowano tą taktykę wobec mniejszości wyznaniowej żydowskiej.

- Alternatywną nazwą garrymanderingu jest Kalambur Rusella. Jeden z okręgów

wyborczych znajdujących się w centralnej części stanu miał kształt mitycznej salamandry,

Rusell powiedział, że to jest garrymandra.

- Jeżeli stosując taktykę garrymanderingu większość w legislaturze stanowej dąży do

ograniczenia albo rozproszenia siły głosu mniejszości wyborców przez

nieproporcjonalne zgrupowanie mniejszości w 1 lub niewielu okręgach, co oznacza, że w

tych okręgach na skutek tego rozproszenia będą mieli decydujący wpływ, ale jednocześnie

taka koncentracja głosów pozbawi ich głosów w pozostałych okręgach wyborczych (tą

taktykę nazywamy pakowaniem) to zdaniem Sądu Najwyższego jest to niekonstytucyjne.

- Druga niekonstytucyjna sytuacja to rozpakowywanie – następuje rozproszenie grupy

mniejszościowej pośród możliwie największej liczbie okręgów gwarantując, że wszędzie

ta grupa będzie w mniejszości i nigdzie nie uzyska swojej reprezentacji.

- Sąd Najwyższy stwierdził, że jeżeli określenie granic okręgów będzie zmierzać celowo do

zagwarantowania by w pewnych okręgach mogła powstać większość wyborców np.

murzyńskich i czyni się po to, aby nie pozbawić tej ludności siły głosu to takie

postępowanie ustawodawcy nie może być uznane za naruszenie XIV czy XV poprawki do

konstytucji USA i pozostaje w zgodzie z federalnym ustawodawstwem w kwestii praw

wyborczych.

- Taktyka garrymanderingu była stosowana również od 1958r. we Francji, kiedy

wprowadzano V Republikę.

- Stosowano ją w intencji utrzymania reprezentacji komunistów na możliwie najniższym

poziomie.