Prasa społeczno-kulturalna i literacka

Prasa formacyjna-grupowa

Pod względem treściowym i formalnym grup wyznających jakiś program.

Czasopisma poświęcone teatrowi, sztuce, muzyce, kinu i radiu

Wiadomości Literackie" Mieczysław Grydzewski

6 styczeń 1924 r.

Drukowane były w dużym dziennikowym formacie

Na dobrym papierze

Szata graficzna urozmaicona przez ilustracje

Poświęcone wybitnym postaciom, bądź poszczególnym krajom czy wydarzeniom światowym.

Wydań takich ukazało się ponad 30

O charakterze liberalnym i oświeceniowym

Pismo żywe reagujące na wszelkie wydarzenia społeczne i bardzo szybko artykuły, eseje, reportaże

objęły zakres tematyczny.

Nakład 12- 14 tys. egzemplarzy

* "ZDRÓJ" wydawane w Poznaniu 1917- 1922

było to coś z symbolu przemijania – redaktorem Stanisław Przybyszewski ( rezygnuje w 1918 r.)

Na jego łamach bronił młodopolskich poglądów.

Wiele wniósł

* „SKAMANDER"

pismo grupowe, jednorodne programowo (1920-1928)

1935-1939 edycja bardziej otwarta

grupowe pismo

jednorodne gatunkowo

zdominowane przez 5 skamandrytów

Tygodniki społeczno- kulturalne

Dominowały teksty dziennikarskie, publicystyczne

Reportaż,

Felieton

Recenzja

Grafika, obrazy, rysunki były kwestia ozdoby

* „ZET"

dwutygodnik później miesięcznik

redagowany i wydawany przez Jerzego Brauna

pismo filozoficzno- literackie

pismo szalenie trudne w odbiorze

* „Pion"

14 październik 1933

Tadeusz Święcicki pierwszy redaktor naczelny

Związane ze środowiskiem inteligencji piłsudczykowskiej

Miał mniejszy format, objętość

Ciągle podkreślał związek z tradycją piłsudczykowską

*„Prosto z Mostu"1935 styczeń

pismo społeczno-kulturalne

Jakość bardzo dobra

tytuł od zbioru esejów

teksty o nacjonalistyczno –narodowościowym charakterze

duży artykuł publicystyczny

reportaż

eseje - większość

Stanisław Piaseczki redagował