Prasa Informacyjna i Polityczna w Królestwie Polskim w latach 1815-1830

Intensywny rozwój prasy w ciągu piętnastolecia konstytucyjnego Królestwa Polskiego .

Nasilenie czytelnictwa prasy w tym okresie wynosiło

1/5 czytelnictwa we Francji i 1/7 czytelnictwa w Wielkiej Brytanii

Jednak do 1830 r.Królestwo Polskie w tym przodowało.

Rozwój produkcji prasy informacyjnej był bardzo znaczny.

W okresie 1815-1830 Królestwo Polskie w dziedzinie produkcji prasy zdystansowało wszystkie inne

ziemie polskie razem wzięte.

Prasa informacyjna rozwijała się dość szybko a podczas gdy czasopiśmiennictwa literackie,

społeczno-kulturalne i rozrywkowe bardzo powoli.

Konstytucja Królestwa Polskiego gwarantowała swobodę słowa drukowanego.

Zniesiono obowiązek cenzury prewencyjnej.

Tylko Sąd mógł zabronić rozpowszechniania jakiegoś artykułu czy książki.

początkach Królestwa Polskiego na rynku prasowym Warszawy panowały 2 stare gazety informacyjne

- Gazeta Warszawska redagował Antoni Lesznowski

nadał jej kierunek konserwatywny i lojalistyczny,zwalczał prasę liberalną Królestwa

-Gazeta Korrenspondenta Hipolit Wyżewski po śmierci jego Stanisław Wyżewski

wydawała dodatek literacko – rozrywkowy „Rozmaitości'

Obie te gazety społeczne przeładowane były ogłoszeniami prywatnymi i urzędowymi,

Odstraszały czytelników bardziej postępowych poglądach swoją konserwatywną ideologią.

Po ustaniu działalności Towarzystwa Iksów w roku 1819obie stare gazety utraciły swoją główna atrakcję.