Nauka adm. Jako przedmiot

1. Otoczenie środowiska w którym działa adm. I jej związki jakie

zachodzą między otoczeniem.

2. Struktury organów adm. i powiązania aparatu adm.

3. Kadry w adm: system rekrutacji, motywacji, szkolenia, awanse.

4. Funkcjonowanie aparatu administracyjnego.

5 Problematyka kontroli adm.

6 Sprawy techniki w administracji , zarządzanie przy pomocy techniki.

*Prof. Franciszek Longchamps wg. Niego nauka adm. należy do nauk

społecznych, zajmuje się adm. publiczną w jej szeroko rozumianym

otoczeniu.Ma charakter badawczy opiera na poglądzie i wyraża w

twierdzeniach sprawdzalnych i spostrzegawczych, w stosunku do

rzeczywistości administracyjnej, nie może ich natomiast wartościować.

Efektem takich badań jest obiektywny obraz rzeczywistości administracji.

*Związki nauka adm. z innymi naukami:

Najczęściej łączy się z prawem adm. i polityką administracyjną.

Przedmiotem zainteresowania nauki adm. są przepisy prawne, które są

podstawą struktur i metod działania, ale także podstawą praw i

obowiązków obywateli nakładczych w przepisach prawa

administracyjnego.(od Aśki coś ona tu pokręciła!).

Przedmiotem zainteresowania polityki adm. jest:

1. przewidywanie skutków działania adm. i wykorzystanie

możliwości działania w ramach prawa.

2. przygotowanie i wykorzystanie programów działania adm., weryfikacja

ich realizacji ocenie i wartościowanie metod pracy.

3. wysuwanie postulatów dotyczących zmian w całokształcie

funkcjonowania adm.

*Nauka adm. jest dziedziną interdyscyplinarną- stosuje wiele metod

badawczych: to pewien świadomy sposób postępowania dla osiągnięcia

określonego celu.

Jest wiele metod, bo nauka adm. nie ma swojej metody, stosuje się

metody:

1. historyczne np. pokazuje jak ustrój wpływa na kształt adm.

przez stulecia

2. porównawcze

3. badania ankietowe np. to metody socjologii

4. statystyczne