Warunkowe umorzenie postępowania karnego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 889
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Warunkowe umorzenie postępowania karnego - strona 1

Fragment notatki:

Warunkowe umorzenie postępowania karnego Możliwość warunkowego umorzenia postępowania karnego: - bezwarunkowe umorzenie postępowania karnego, gdy sprawca zmarł
- sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy nie karanego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa.
- warunkowego umorzenia nie stosuje się do sprawcy przestępstwa zagrożonego karą przekraczającą 3 lata pozbawienia wolności.
- w wypadku gdy pokrzywdzony pojednał się ze sprawcą, sprawca naprawił szkodę lub pokrzywdzony i sprawca uzgodnili sposób naprawienia szkody, warunkowe umorzenie może być zastosowane do sprawcy przestępstwa zagrożonego karą nie przekraczającą 5 lat pozbawienia wolności.
Sąd uznaje winę, ale nie wymierza kary, stosuje się wtedy okres próbny na czas od roku do 2 lat. Można też nałożyć następujące obowiązki: - obowiązek informowania kuratora lub sądu o przebiegu próby
- obowiązek przeproszenia pokrzywdzonego
- obowiązek wykonania zobowiązań alimentacyjnych
- obowiązek powstrzymania się od nadużywania alkoholu i używania środków odurzających
- sąd może również orzec świadczenia pieniężne np. na rzecz instytucji charytatywnych lub zakazać prowadzenia samochodu na okres 2 lat
Do okresu próby dolicza się 6 miesięcy i po tym okresie nie ma wpisu w centralnym rejestrze skazań.
Warunkowe umorzenie jest środkiem karnym dla celów wychowawczych. Są to najczęściej przestępstwa nieumyślne. Ważny element: okoliczności sprawy nie mogą budzić żadnych wątpliwości.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz