Wady oświadczenia woli

Nasza ocena:

3
Pobrań: 245
Wyświetleń: 945
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wady oświadczenia woli - strona 1 Wady oświadczenia woli - strona 2 Wady oświadczenia woli - strona 3

Fragment notatki:

WADY OŚWIADCZENIA WOLI Są to okoliczności w których pewne stany psychiczne lub wiedzy człowieka towarzyszące składaniu oświadczeń woli uwzględnia system prawny, określając ich wpływ na ważność czynności prawnej .
Do wad oświadczeń woli Kodeks zalicza:
stan wyłączający świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli,
pozorność,
błąd,
podstęp,
groźbę.
BRAK ŚWIADOMOŚCI LUB SWOBODY Art. 82 KC „nie ważne jest każde oświadczenie woli złożone przez osobę, która z jakichkolwiek powodów znajdowała się w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli”. Przepis ten dotyczy więc nawet przemijających tylko zaburzeń psychicznych, jeżeli w chwili dokonywania czynności prawnych wyłączały one świadomość. Nie ma znaczenia, czy przyczyny braku świadomości są zawinione czy niezawinione ani czy druga strona wiedziała o braku świadomości.
Przepis ten odnosi się także do przypadków podlegania przemocy, czyli tzw. przymusu fizycznego . POZORNOŚĆ Bezwzględnie nieważne jest oświadczenie woli złożone drugiej stronie za jej zgodą dla pozoru (art. 83 § 1 KC). Przepis ten ma na względzie sytuację, gdy strony umawiają się potajemnie , iż ujawnione wobec osób trzecich oświadczenie woli nie wywoła skutków prawnych.
Pozornymi mogą być tylko umowy lub oświadczenia woli jednostronne składane innej osobie, dlatego że tylko w tych rodzajach czynności prawnych występuje druga strona, z którą można wejść w porozumienie co do pozorności.
Przykład: nie może być pozorny testament lub pozorne odrzucenie spadku.
Obok umowy potajemnej strony mogą dokonać tzw. ukrytej czynności prawnej, która zgodnie z ich zamiarem ma wywołać określone skutki prawne. Nie jest ona nieważna tylko dlatego, że pozostaje ukryta dla osób trzecich,
Przykład: ukrycie darowizny pod pozorem sprzedaży - na zewnątrz jest to sprzedaż - akt symulowany , a w rzeczywistości darowizna - akt dyssymylowany .
Pozorność oświadczenia woli nie ma wpływu na skuteczność odpłatnej czynności prawnej dokonanej na podstawie pozornego oświadczenia, jeżeli w skutek tej czynności osoba trzecia nabywa prawo lub zostaje zwolniona z obowiązku , chyba że działała w złej wierze.
BŁĄD Przez błąd rozumie się niezgodność między obiektywną rzeczywistością a jej odbiciem w świadomości człowieka. Ma on doniosłość prawną tylko wtedy, gdy dotyczy treśc i czynności prawnej i gdy jest istotny subiektywnie i obiektywnie .


(…)

… ale tylko dlatego, że ma mylne wyobrażenie o prawdziwym stanie rzeczy, oraz pomyłkę, tj. sytuację gdy oświadczający wolę oświadcza co innego, niż chce. W obu wypadkach wadliwość powoduje ten sam rezultat.
Błąd nie powoduje nieważności czynności prawnej, a jedynie stanowi podstawę do uchylenia się od skutków prawnych złożonego oświadczenia woli.
W odniesieniu do oświadczeń woli składanych innej osobie (w szczególności umów…
… jej błędnego mniemania w celu skłonienia jej do złożenia oświadczenia woli określonej treści. Za podstęp uważa się także świadome przemilczenie pewnych informacji, ale tylko wtedy, gdy istniał obowiązek ich udzielenia.
W myśl art. 81 § 1 KC składający oświadczenie woli może powoływać się na błąd także wtedy, gdy nie był on istotny lub gdy nie dotyczył treści czynności prawnej.
Wada podstępu uzasadnia…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz