Uprawdopodobnienie w procesie dowodzenia - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 959
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Uprawdopodobnienie w procesie dowodzenia - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Uprawdopodobnienie w procesie dowodzenia(do ustalenia stanu faktycznego) -Uprawdopodobnienie jest środkiem zastępczym w odniesieniu do dowodu, nie dającym wszakże pewności, a tylko prawdopodobieństwo twierdzenia o jakimś fakcie. KPA dopuszcza ustalenie okoliczności faktycznych bez przeprowadzenia postępowania dowodowego, gdy przepis szczególny zezwala na uprawdopodobnienie istnienia prawnych okoliczności. Uprawdopodobnienie zatem jest dopuszczalne w odniesieniu do faktów mających znaczenie dla kwestii wypadkowych, nie zaś dla rozstrzygnięcia istoty sprawy, np. brak winy niedotrzymania terminu.
Wyłączenia w zakresie postępowania dowodowego Nie wymagają dowodu:
-fakty powszechnie znane, tj. fakty tzw. Notoryczne - okoliczności, zdarzenia lub stany znane każdemu rozsądnemu i posiadającemu doświadczenie życiowe człowiekowi.
-fakty znane organowi z urzędu - czyli znane organowi prowadzącemu postępowanie z racji wykonywanych funkcji lub zajmowanego stanowiska; te jednak należy zakomunikować stronie.
Klasyfikacja środków dowodowych *ze względu na sposób zetknięcia się organu z faktem, będącym przedmiotem dowodu
-bezpośrednie: gdy organ ma możliwość bezpośredniego spostrzegania i stwierdzania prawdziwości określonego faktu, np. podczas oględzin.
-pośrednie: gdy organ stwierdza o istnieniu określonych faktów pośrednio, tj. na podstawie spostrzeżeń innych osób, np. zeznania świadków, opinie biegłych, przesłuchanie stron, dokumenty co do ich treści
* ze względu na kryterium źródła informacji
-rzeczowe: w których źródłem informacji są cechy danej rzeczy, np. oględziny dokumentów gdy chodzi o ich treść).
-osobowe: środki, w których źródłami informacji są osoby, np. zeznania świadków
*ze względu na dopuszczalność przeprowadzenia danego dowodu
-podstawowe: których przeprowadzenie nie jest obwarowane określonymi przesłankami, np. dokumenty, zeznania świadków
-posiłkowe: których dopuszczalność jest uzależniona od określonych przesłanek, np. przesłuchanie stron.
*dowody nazwane i nienazwane
-nazwane: uregulowane w KPA
-nienazwane: wiadomość tekstowa z telefonu, film, kaseta, dyktafon.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz