Uniwersytet Rzeszowski - strona 67

THE GILDED AGE-opracowanie

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • dr Elżbieta Maria Rokosz-Piejko
 • Literatura amerykańska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 329

THE GILDED AGE Time of rapid change, rapidly made fortunes People rich but not refined (industrial development, discovery of gold) Bizarre people were coming to wealth Previously wealth was associated with culture. The Gilded Age's people were ...

Anomia, konformizm, legalizm - prezentacja.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • dr Eugeniusz Moczuk
 • Prawo
Pobrań: 238
Wyświetleń: 805

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: klasyfikacja według Sztompki, normy prawne, problematyka zagadnień, zachowania konformistyczne i dewiacyjne, sposoby przystosowań....

Finanse i bankowość - wykład

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Ekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 539

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: przedmiot nauki finansów, historia pieniądza, średniowiecze, cechy pieniądza, płynność pieniądza....

Spółdzielczość wiejska

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • dr Kawa
 • Ekonomia rolnicza
Pobrań: 14
Wyświetleń: 574

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: przesłanki ekonomiczne powstawania spółdzielni pracy,prawo spółdzielcze, zasady spółdzielcze z 1995r....

Wykład powiązaniowy z kalkulacjami.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • dr Grzegorz Miś
 • Ekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 427

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: istota i cele kalkulacji, kierunki zastosowania kalkulacji, koszty produkcji, rachunek ekonomiczny....

Bezrobocie zarejestrowane- praca z prognozowania

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • prof. dr hab. Marcin Wojnar
 • Ekonomia rolnicza
Pobrań: 42
Wyświetleń: 490

Notatka to praca w arkuszu kalkulacyjnym, która uwzględnia: metody trendów jednoimiennych, metoda Kleina, metoda Wintersa, tabelki, wykresy, obliczenia....

Lucas sezonowość - arkusz kalkulacyjny.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • prof. dr hab. Marcin Wojnar
 • Ekonomia rolnicza
Pobrań: 28
Wyświetleń: 553

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: bezwzględne, względne, wykres,obliczenia, podsumowanie, analiza wariancji....

Puritan Poetry-opracowanie

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • dr Elżbieta Maria Rokosz-Piejko
 • Literatura amerykańska
Pobrań: 28
Wyświetleń: 364

Puritan Poetry: Michael Wigglesworth - “The Day of Doom” (1662) Edward Taylor (1642-1729) - a minister “Preparatory Meditations” (complete works published in 1960) Anne Bradstreet - “The Tenth Muse Lately Sprung Up into America” (1647) ...

Functions and methods of textbook evaluation-opracowanie

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • dr hab. Teodor Hrehovčik
 • Metodyka nauczania języka angielskiego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 259

Functions of textbook evaluation: corrective function selective function commercial function administrative function Methods of textbook evaluation: methods of theoretical analysis empirical analytical methods statistical (quantitative) methods ...