Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - strona 29

Charakterystyka infrastruktury transportowej - wykład

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Władysław Szczepankiewicz
 • Logistyka
Pobrań: 700
Wyświetleń: 3171

Charakterystyka infrastruktury transportowej: Kryteria (klasyfikacja pionowa): Stosunek drogi przewozu do środka przewozu (transport wehikułowy, przesyłowy) Środowiska transportowe (transport lądowy, powietrzny, wodny) Gałąź transportu (transport samochodowy, kolejowy, rurociągowy i żegluga mor...

Logistyka wykład 6 - magazynowanie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Władysław Szczepankiewicz
 • Logistyka
Pobrań: 511
Wyświetleń: 1855

Środki techniczne: magazynowanie Infrastrukturę magazynowania i manipulacji tworzą: 1. obiekty magazynowe; 2. urządzenia do przemieszczania; 3. urządzenia do składowania; 4. inne urządzenia: pomiarowo - kontrolne, przeciwpożarowe, środki techniki informatycznej. Obiekty magazynowe: Istnieje w...

Logistyka zaopatrzenia - wykład 7

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Władysław Szczepankiewicz
 • Logistyka
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1764

LOGISTYKA ZAOPATRZENIA Logistyka zaopatrzenia - wykorzystuje istniejące możliwości zaopatrzenia, organizując przepływy towarów i informacji w celu zapewnienia przedsiębiorstwu przedmiotów pracy przy produkcji. Zintegrowane gospodarowanie materiałami: zakup z jego funkcją ukierunkowaną na zewnątr...

Logistyka wykład 8 - grupy metod

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Władysław Szczepankiewicz
 • Logistyka
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1106

Grupy metod: 1. metody planowania potrzeb materiałowych (rodzaje zapotrzebowania na materiały); 2. metody klasyfikacji materiałów i zapasów; 3. metody oceny dostawców i wyboru dostawców; 4. metody sterowania zapasami (metody zarządzania zapasami). Metody planowania potrzeb materiałowych: Zest...

Logistyka wykład 11 - logistyka dystrybucji

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Władysław Szczepankiewicz
 • Logistyka
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1337

LOGISTYKA DYSTRYBUCJI Koncepcja logistyki dystrybucji Logistyka dystrybucji obejmuje wszystkie czynności które mają związek z zaopatrzeniem klienta w wyroby gotowe. Cechy: system logistyczny powiązany z rynkiem; łączy logistykę prod...

Logistyka wykład 9 - zapasy

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Władysław Szczepankiewicz
 • Logistyka
Pobrań: 385
Wyświetleń: 2009

Kształtowanie się zapasu w warunkach deterministycznych Czynniki przy ustalaniu poziomu zapasu: długość czasu dostawy potrzebna na odtworzenie zapasu prawdopodobieństwo przekroczenia czasu dostawy i wielkości dostawy założony poziom obsługi klienta liczba magazynów Poziom zapasu bezpieczeńst...

Logistyka wykład 10 - logistyka produkcji

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Władysław Szczepankiewicz
 • Logistyka
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1673

Logistyka produkcji zajmuje się procesami transportowymi, magazynowymi, opakowań, przepływu informacji Koncepcja logistyki produkcji Produkcja Funkcje produkcji badania i rozwój TPP proces wytwarzania proces produkcyjny technologia realizacja produkcji sterowanie produkcją kontrola jakości...

Logistyka podstawowe wzory

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Władysław Szczepankiewicz
 • Logistyka
Pobrań: 924
Wyświetleń: 2653

Ekonomiczna wielkość zamówienia (EOQ) Kz - koszty zapasów (bez kosztów wyczerpania zapasów) Ku - koszty utrzymania zapasów Kd - koszty składania zamówień Wz - wielkość zamówienia Kj - koszt jednostki zapasów i -stopa określająca koszty utrzymania zapasów (%) P - wielkość popytu na dany prod...

Zarządzanie logistyka ogólne wiadomości

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Władysław Szczepankiewicz
 • Logistyka
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1162

TEMAT : Logistyka - ogólne wiadomości. Logistyka (3 znaczenia) : logistyka w rozumieniu przepływów rzeczowych i inwestycyjnych w firmie (w skali firmy od zaopatrzenia do klienta), logistyka w rozumieniu zarządzania przepływami, wiedza o zarządzaniu przepływami. Hasła opisujące współczesne ten...

Geneza i początki kapitalizmu poza rolnictwem na ziemiach polskich

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Joanna Kudełko
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 35
Wyświetleń: 924

Geneza i początki kapitalizmu poza rolnictwem na ziemiach PL (XVI-XVIII) Rewolucje burżuazyjne w Anglii i Niderlandach Prześladowania reformacji = powstanie arystokr. i mieszczan = oderwanie w 1581 Niderlandów płn. (Holandia) = niepodl. Hol w 1648 po wojnie 30-letniej z Hiszp. = nowe państwo w du...