Uniwersytet Gdański - strona 69

Długookresowe wahania Morza Bałtyckiego stacje w Olands norra i Warnem...

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Józef Wosik
 • Oceanografia biologiczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 595

Tab. 1 Maksymalne poziomy morza Tab. 2 Maksymalne poziomy morza na stacji Olands norra w okresie 1900-2000r w szeregu malejącym z empirycznym Tab. 3 Prawdopodobieństwo wystąpienia maksymalnych poziomów morza w Olands norra F(H p ) [%] T p [lata] H p [cm] 1 100 718,9712 2 50 716,1558 5 20 712,3988 1...

Falowanie regularne

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Józef Wosik
 • Oceanografia biologiczna
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1834

T_Fale morskie Rys. 1 Parametry opisujące fale regularne Wysokość fali ( H ) - pionowa odległość między grzbietem a doliną fali Amplituda fali (A) - pionowa odległość między grzbietem (lub doliną) fali a poziomem spokoju (średnim poziomem wody) Długość fali ( L ) - odległość między kolejnymi punk...

Falowanie wiatrowe

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Józef Wosik
 • Oceanografia biologiczna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1204

Falowanie wiatrowe Działanie wiatru na powierzchni morza powoduje chaotyczny i niestabilny ruch powierzchni swobodnej skutkujący chaotycznym kształtem powierzchni morza. Model Kry...

Pojecia-oceanografia

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Józef Wosik
 • Oceanografia biologiczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1050

Abiotyczne - czynniki środowiska nieożywionego np. promieniowanie słoneczne, atmosfera i jej skład, powierzchnia litosfery z jej rzeźbą i składnikami Abrazja - polega na ścieraniu podłoża skalnego przez luźny materiał skalny przemieszczany przez prądy rzeczne i morskie, falowanie wód, przypływy i ...

Postępy myśli w rozszerzaniu horyzontu wiedzy o morzu wśród róznych cy...

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Józef Wosik
 • Oceanografia biologiczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 826

T2_Postępy myśli w rozszerzaniu horyzontu wiedzy o morzu Rozwój myśli w dziejach poznawania mórz Żegluga od Sumerów do Fenicjan Na czym polegała siła żeglugi Fenicjan ? Wkład nauk antycznych - Grecy i Rzymianie Co wnieśli Grecy do nauki poznania oceanu ? Jakie były elementy wkładu Rzymian w rozs...

Pytania na zaliczenie - Liczba falowa

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Józef Wosik
 • Oceanografia biologiczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 980

1. Przedstaw horyzontalny rozklad temperatury wód Morza Baltyckiego w ujeciu sezonowym; Horyzontalny rozkład temp wod morza bałtyckiego w ujęciu sezonowym rozkłada się nastepujaco.im dalej na polnoc czyli bliżej bieguna jest zimniej ,lecz nie tylko to wpływa na temperatury wod morza bałtyckiego zal...

Właściwości wody morskiej

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Józef Wosik
 • Oceanografia biologiczna
Pobrań: 147
Wyświetleń: 777

WŁAŚCIWOŚCI WODY MORSKIEJ Woda morska woda występująca w morzach i oceanach . W wodzie tej są rozpuszczone tysiące związków chemicznych i prawie wszystkie pierwiastki chemiczne obecne na kuli ziemskiej. Woda morska stanowi ponad 96% wody obecnej w formie ciekłej na powierzchni Ziemi, zaś tzw. woda ...

Wahania poziomu Morza Bałtyckiego na stacji Oulu 2

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Józef Wosik
 • Oceanografia biologiczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 616

Tab. 1 Maksymalne poziomy morza Tab. 2 Maksymalne poziomy morza na stacji Oulu w okresie 1900-2000r. w szeregu malejącym z empirycznym prawdopodobieństwem przewyższenia p[%] Tab. 3 Prawdopodobieństwo wystąpienia maksymalnych poziomów morza w Oulu F(H p ) [%] T p [lata] H p [cm] 1 100 792,9146 2 50 ...

Zagadnienia na egzamin

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Józef Wosik
 • Oceanografia biologiczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 903

1. Przedstaw horyzontalny rozklad temperatury wód Morza Baltyckiego w ujeciu sezonowym: Latem najcieplejsza woda znajduje się na powierzchni. Na głębokości 20-30 m i poniżej formuje się termoklina, czyli warstwa skoku termicznego. Poniżej niej ...

Długookresowe wahania Morza Bałtyckiego stacje w Olands norra i Warnem...

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Józef Wosik
 • Oceanografia biologiczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 518

Tab. 1 Maksymalne poziomy morza Tab. 2 Maksymalne poziomy morza na stacji Olands norra w okresie 1900-2000r w szeregu malejącym z empirycznym Tab. 3 Prawdopodobieństwo wystąpienia maksymalnych poziomów morza w Olands norra F(H p ) [%] T p [lata] H p [cm] 1 100 718,9712 2 50 716,1558 5 20 712,3988 1...