Uniwersytet Gdański - strona 68

Pytania na kolokwium - Linie rendgenowskie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Wiesława Łaba
 • Fizyka współczesna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 791

Dlaczego powstaje krzyz *widzimy krzyz bo badany preparat ma strukturę Elemanty siatek dyfrakcyjnych- nie wiem Gdzie wystepuja mostki wodorowe w strukturze betadna- pomiędzy adenina-ty...

Łuk elektryczny zwany inaczej transformatorem

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Wiesława Łaba
 • Fizyka współczesna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 756

Łuk elektryczny zwany inaczej transformatorem ,jest to ważne urządzenie dzięki któremu możliwa jest   zmiana napięcia. transformator jako urządzenie elektryczne (energety...

Dyfrakcja jako zjawisko fizyczne

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Wiesława Łaba
 • Fizyka współczesna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 847

D yfrakcja  ( ugięcie fali ) to  zjawisko fizyczne  zmiany kierunku rozchodzenia się  fali  na krawędziach przeszkód oraz w ich pobliżu. Zjawisko zachodzi dla wszystkich wielkości przeszkód, ale wyraźnie jest obserwowane dla przeszkód o rozmiarach porównywalnych z długością fali .

Model pociągu na poduszce magnetycznej

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Wiesława Łaba
 • Fizyka współczesna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1302

Model pociagu na poduszce magnetycznej Model ten składa się z dwóch lamp halogenowych ,toru ,zasilacza 12 v do lamp , modelu pociągu na którym u góry znajduje się bateria sloneczna a pod wagonem warstwa grafitowa. Najpierw włączyliśmy

Obliczanie wartości natężenia prądu i zorza polarna

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Wiesława Łaba
 • Fizyka współczesna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 658

Używana w ćwiczeniu aparatura pomiarowa jest pokazana na rys.1. Schematy podłączenia cewek Helmholtza i lampy elektronopromieniowej pokazują rys.2 i 3. W doświadczeniu zmienialiśmy wartość natężenia prądu. W całym obszarze lampy było jednorodne pole magnetyczne. Przy małym zaczyna pojawiać się w...

Pytania na egzamin 7

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Wiesława Łaba
 • Fizyka współczesna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1008

Elektrostatyka - prawo Coulomba dla ładunków punktowych, podstawowe charakterystyki pola elektrostatycznego ( natężenie, napięcie i potencjał); zasada superpozycji ( dla natężenia i dla prądu). Prawo Coulomba- opisuje siłę

Wahania poziomu Morza Bałtyckiego na stacji Oulu 2

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Józef Wosik
 • Oceanografia biologiczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 581

Tab. 1 Maksymalne poziomy morza Tab. 2 Maksymalne poziomy morza na stacji Oulu w okresie 1900-2000r. w szeregu malejącym z empirycznym prawdopodobieństwem przewyższenia p[%] Tab. 3 Prawdopodobieństwo wystąpienia maksymalnych poziomów morza w Oulu F(H p ) [%] T p [lata] H p [cm] 1 100 792,9146 2 5...

Zagadnienia na egzamin z oceanografii

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Józef Wosik
 • Oceanografia biologiczna
Pobrań: 119
Wyświetleń: 931

1. Przedstaw horyzontalny rozklad temperatury wód Morza Baltyckiego w ujeciu sezonowym: Latem najcieplejsza woda znajduje się na powierzchni. Na głębokości 20-30 m i poniżej formuje się termoklina, czyli warstwa skoku termicznego. Poniżej nie...

Cechy przewodnie cywilizacji - Cywilizacja

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Józef Wosik
 • Oceanografia biologiczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 812

T1_ Od cywilizacji rzecznej do oceanicznej 1. Człowiek w dziejach na strzałce czasu 2. Rewolucje przemysłowe i cywilizacje rolnicze I rewolucja techniczna Cywilizacje najdawniejsze - rzeczne Cywilizacja antyczna - morska Cywilizacja europejska - oceaniczna II rewolucja przemysłowa Cywilizacja pos...

Cechy rewolucji przemysłowych i cywilizacji rolniczych

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Józef Wosik
 • Oceanografia biologiczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 735

Cechy rewolucji technicznych i cywilizacji rolniczych I rewol u cja tec h niczna 8-3 tys. lat pne Uprawa roślin, udomowienie zwierząt, pierwsze miasta, nowa warstwa społeczna - rzemieślnicy, metalurgia br ą zu OBCIĄŻENIA - MEGALITY Cywiliz a cje na j dawnie j sze 27 00 - 2200 Egipt w delcie Nilu, S...