Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 288

Podatki od nieruchomości

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • mgr Marcin Surówka
 • Esploatacja nieruchomości budowalnych
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1092

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Podatek, w którym przedmiotem opodatkowania jest posiadanie nieruchomości Podatek – obowiązkowe świadczenie pieniężne pobierane przez związek publicznoprawny (państwo, jednostka samorządu terytorialnego) bez konkretnego, bezpośredniego świadczeni...

Analiza ekonomiczna - koszty

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1057

KOSZT I STRUKTURA KAPITAŁU KOSZT KAPITAŁU - FORMUŁY OBLICZEŃ: ŚREDNI WAŻONY KOSZT KAPITAŁU: Średni ważony koszt kapitału - udziały poszczególnych kapitałów: Przykład dotyczący średniego ważonego kosztu kapitału KRAŃCOWY KOSZ...

Makroekonomia - w pigułce

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1022

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Dewaluacja – polega na podwyższeniu kursu wymiennego waluty zagranicznej wyrażonego w jednostkach waluty krajowej. Wymienialność zewnętrzna – występuje gdy pieniądz krajowy jest używany do dok...

Controlling - pytania z kolokwium

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Controlling
Pobrań: 455
Wyświetleń: 1568

Co to jest budżet, przesłanki controllingu, narzędzia controllingu, zasady wyznaczania celów (…) … Pytania które pojawiły się  na controllingu: Co to jest budżet, przesłanki controllingu, narzędzia controllingu, zasady wyznaczania celów, co wpływa na zmianę kosztów robocizny, z czego skład...

Zadania z Perla

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 868

! " # % ' ) * / 0 $' ' . $ $ 1 $ 2 -3 4 4 !4 *4 ! +5 6 $ .' $ ! 3 9 9!3 ! 8 #83 !9# 9)3 + : ' ; & 0 ; . $ 2 . # . ; " & ' $ 7 $ +, + ( & & $ ' 2 & $<: . ' ' ; & . & = ; ' $ ! " # % ' ) * / 0 $' ' . $ $ 1 $ 2 -3 4 4 !4 *4 ! +5 6 $ .' $ ! 3 9 9!3...

Statystyka matematyczna - rozkłady, wzory

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 455
Wyświetleń: 6447

Wzory: Rozkład T-Studenta, rozkład normalny itp. Średnia, próba duża (rozkład normalny), Odchylenie, próba duża (rozkład normalny), Średnia, próba mała (rozkład T-studenta), Wskaźnik struktury (rozkład normalny), wartość przeciętna, próba duża (rozkład normalny), wartość przeciętna, próba mała (roz...

Podanie o trzeci termin - UEK

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 490
Wyświetleń: 10577

Wzór dotyczy egzaminu z podstaw automatyki na kierunku informatyka i ekonometria, Prodziekan Wydziału Zarządzania prof. dr hab. Inż. Jacek Wołoszyn Jan Kowalski Kraków, dn.4.04.2005 r. Kierunek: Informatyka i Ekonometria Rok studiów: I Nr indeksu: 115432 Prodziekan Wydziału Zarządzania Prof. Dr ha...

Testowa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1400

Testowa notatka portalu Testy Notatek 3.0:Gdy jestem zalogowany na FB nie mogę się zalogować, fatal errorNie da się zarejestrować na portal. Pojawia się komunikat NULLNie działa mail grupowy – fatal errorNie działa zaprasznie z FBNie działa sciąganie notatek z beta.notatek.plNie działa nowe forum w ...

Relacje - ćwiczenia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Relacje liniowe
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1442

Notatka składa sie z poleceń wyznaczenia zbiorów, wyznaczenia optimum technicznego, wyznaczenia krzywych obojętności, narysowania wykresów popytu i podaży, dochodu całkowitego i kosztów całkowitych, ...

Fotografia dnia roboczego - prezentacja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 21
Wyświetleń: 588

FDR polega na śledzeniu i rejestracji w sposób ciągły wszystkich występujących na stanowisku elementów pracy i przerw z jednoczesnym notowaniem czasu bieżącego. W wyniku zastosowania FDR określana jest struktura rzeczywistego wykorzystania czasu pracy....