Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 287

Technologie informacyjne, wykład III

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Wit Urban
 • Technologie informacyjne
Pobrań: 196
Wyświetleń: 987

Notatka porusza między innymi zagadneinia takie jak: definicja DSS, cecha charakterystyczna DSS, SIZ, eksperckie systemy wspomagania decyzji, rozwój i sosowanie DSS....

Finanse - wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Krzysztof Stepaniuk
 • Finanse
Pobrań: 1953
Wyświetleń: 3696

W pliku znajduje się 7 zdjęć wykładów, ręcznie pisanych notatek dotyczących takich tematów jak: rozwój pieniądza, podział finansów, klasyfikacja zjawisk finansowych, gospodarka finansowa, system finansowy i jego funkcje, płynność, instrumenty finansowe,

Rachunkowość zarządcza - zerówka, dr Litwa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Anna Litwa
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 1127
Wyświetleń: 5523

Pytań jest 12 i nie ma na nie odpowiedzi. Pytania dotyczyły przede wszystkim takich zagadnień jak: rozważanie oferty, ilość jednostek kalkulacyjnych metodą kosztu, zastosowanie i algorytm kalkulacji doliczeniowej, wyliczenia różnych kosztów,

Test bhp:)

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Gieroń
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
Pobrań: 658
Wyświetleń: 8876

Dane opracowanie zawiera dwa zrzuty ekranu z testu BHP. W tych zrzutach znajduje się 7 pytań, które dotyczą takich zagadnień jak: ewakuacja ludzi z obiektu, pomieszczenia przeznaczonego na pobyt stały pracowników, obowiązki ogółu pracowników, ...

Test + kolos FM Czepielewska-Kałka

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Krystyna Czepielewska-Kałka
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 4179
Wyświetleń: 14931

Testy nie zawierają prawidłowych rozwiązań, jedynie warianty odpowiedzi. Zajęcia prowadzi dr Krystyna Czepielewska-Kałka. Notatka składa się z 5 skanów i porusza zagadnienia takie jak: teoria równowagi bilansu płatniczego, waluta międzynarodowa, wskaźniki konwergencji, triada celów zarządzania reze...

Ulotka- prezenacja multimedialna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Marek Ćwiklicki
 • Procesy informacyjne w zarządzaniu
Pobrań: 56
Wyświetleń: 812

Notatka porusza między innymi zgadanienia takie jak: definicja ulotki na którą składa sie popularność, koszty, droga dotarcia. Czym jest uloka? Funkcje ulotki: Informacja, zainteresowanie, relacja z klientem, ogłoszenie. Ulotka jako nośnik informacj...

Organizacja i zarządzanie- opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 63
Wyświetleń: 917

Notatka porusza między innymi zagadneinia takie jak: podsawowe pojęcia w zakresie organizacji skąd możemy sie dowiedzieć definicji pojęć takich jak poziom zorganizowania, system, zarządzanie, organizowanie. Ponadto możemy zauważyć poziomy zarządządzania z kórych wyróżnia się poziom strategiczny oraz...

Historia społeczna europy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Zofia Bik
 • Historia społeczna i polityczna Europy
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1638

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: wojna krymska, totalitaryzm, wprowadzenia państwa policyjnego, Carat, ...

Badania marketingowe. Prezentacja. - Campus

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Badania marketingowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 917

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Słabe strony jednostki- Często kolejki są zbyt długie, co powoduje znużenie oczekiwania posiłek lub rezygnację z czekania na niego Większość studentów uważa ceny posiłków na stołówce jako zbyt wysokie do ich budżetu studenckiego, który przeznacza...