Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 275

Factoring

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1358

Factoring Factoring jest czynną operacją bankową, która w odniesieniu do przedsiębiorstw może zastępować inkaso dokumentów handlowych. Factoring, wywodzący się z praktyki amerykańskiej, upowszechnił się w bankach europejskich w latach sześćdziesiąty...

Reguły zabezpieczenia płynności

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2394

Reguły zabezpieczania płynności banku komercyjnego Znaczenie problemu płynności dla działań banków stało się przyczyną powstania reguł zabezpieczania płynności banków komercyjnych, które mogłyby ukierunkowywać postępowanie tych banków. Cel tworzenia tych reguł jest następujący: -dają one obserwator...

Finanse (27stron)

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1498

SPIS ZAGADNIEŃ 1. Zagadnienia wstępne 1.1. Finanse 1.2. Zasób pieniężny 1.3. Fundusz pieniężny 2. Kategorie zjawisk finansowych 2.1. Kryterium przedmiotowe 2.2. Kryterium podmiotowe 3. Różnice między finansami publicznymi i prywatnymi 4. Państwo jest suwerenem w dziedzinie polityki pienięż...

Analiza akcji - Analiza techniczna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rynek finansowy
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2009

analiza fundamentalna i techniczna, wskaźniki, model gordona, ryzyko ANALIZA AKCJI1. WSTĘP Podstawowym instrumentem rynku kapitałowego są AKCJE. Jest to papier wartościowy, emitowany przez spółką akcyjną. Nabywca akcji staje się współwłaścicielem spółki, ma on prawo do uczestniczenia w podziale c...

Ubezpieczenia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2093

prezentacja +ściąga Podejście charakterystyczne dla myśli ekonomicznej – ryzyko traktowane od strony niebezpieczeństw uważanych za przyczynę realnych zdarzeń. Ryzyko w tym ujęciu stanowi pewien proces (powiązane i następujące po sobie przyczyny) a nie stan świata zewnętrznego Podejście charakterysty...

Ekorozwój

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1666

Ekologia-o związkach miedzy organizmami a otaczającym je światem, o ekonomice przyrody, o strukturze i funkcjonowaniu przyrody, Ernst Heackel w 1866 r. Sozologia- W. Goetel 1962-o ekologicznym podejściu do zasobów przyrody, ochrona środowiska jej rekultywacja,

Ekonomika miast i regionów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonomika
Pobrań: 161
Wyświetleń: 4606

Egzamin – 21 stycznia 2008, poniedziałek, ostatni wykład, pytania jak na samorządzie, grupy Dyżur – po wykładzie 10.00-11.00 Literatura przedmiotu podstawowa: -Braszkiewicz „Podstawy gospodarki miejskiej” -Domański „Miasto innowacyjne” -Harańczyk „Miasta Polski w procesie globalizacji gospodarki” ...

Teoria Organizacji i Zarządzania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2870

SZKOŁA KLASYCZNA Obszar zaineteresow. organ. i zarządz. wg Taylora 1. metodyka badawcza i usprawnienia procesów pracy (eliminow. zbędnych czynności, zastępów. ich sensownymi, organizacja stanowiska pracy, ustalenie optymalnego procesu pracy) 2. mierzenie czasu pracy i koordynacja procesów pracy w cz...

Historia myśli ekonomicznej - MERKANTYLIZM

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 224
Wyświetleń: 6657

Spis treści Co stanowi przedmiot „Historia myśli ekonomicznej” 2 Geneza nauki HME: 3 MERKANTYLIZM: 4 Rozkład merkantylizmu i początki ekonomii klasycznej 6 FIZJOKRATYZM – panowanie praw natury 7 Tablica ekonomiczna 7 Eko...

Przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania przestrzenią

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 791
Wyświetleń: 5040

MIEJSCE CZŁOWIEKA NA TLE DZIEJÓW *PREKAMBR 4,5mld-57mln -era archaiczna -era proterozoiczna(początki życia) *PALEOZOIK 240-570mln *MEZOZOIK 70-240mln *KENOZOIK 70-dziś -era kenozoiczna ^trzeciorzęd 70-2mln ^czwartorzęd 2mln-dziś człowiek-trze...