Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 276

Zarządzanie strategiczne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie informacjami
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1897

Przyjmowane wartości Respektowane zasadyTraktowanie świata jako wspólnego miejsca dla zaopatrywania się, produkcji i handlu (tzw. globalizacja zachowań przedsiębiorstw); Otwartość Uznanie, że najskuteczniejsze są kontakty bezpośrednie, niesformalizowane (tzw. przedsiębiorstwo bez drzwi); P...

Polityka ekonomiczna - gospodarka rynkowa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 546
Wyświetleń: 3773

PRZEDMIOT: : POLITYKA GOSPODARCZAPunkty ECTS: 6Rok: I SUM Semestr: Status: Język wykładowy:polski Prowadzący: prof. dr hab. Andrzej Prusek Opis przedmiotu: Przedmiot polityki ekonomicznej Definicje polityki ekonomicznej, jej rodzaje. Drzewo celów polityki gospodarczej. Związki polityki ekonomi...

Klasyfikacja wydatków publicznych,potrzeby pożyczkowe budżetu państwa ...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Polityka regionalna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 3899

potrzebne z prof Pruskiem! Pyt.28 Jakimi kryteriami posługujemy się dokonując klasyfikacji wydatków publicznych? (Odp. Wg wykładów drugiego potoku, od dziekana. Surówki:) Pod pojęciem wydatków publicznych należy rozumieć wydatkowanie środków pieniężnych przez państwo oraz inne związki publiczno-pra...

Prawo - ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 147
Wyświetleń: 4151

Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie ©Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) zakres działania oraz zasady funkcjonowania wojewody; 2) tryb powoływa...

Podstawowe wiadomości

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1932

W dokumencie znajdują się również takie pojęcia jak: cele analizy ekonomicznej, wskaźniki, etapy analizy ekonomicznej, pozaewidencyjne i ewidencyjne źródła informacji, metoda porównań w czasie, metoda porównania wielkości rzeczywistych z planowanymi, metoda kolejnych podstawień. W dalszej części do...

System finansowy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • mgr Katarzyna Stanbryła
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1687

Do systemu finansowego zaliczamy: I. Instrumenty finansowe. wierzycielskie (np. obligacje, depozyty bankowe, weksle) i własnościowe (np. akcje), o stałym i zmiennym dochodzie. krótko-, średnio- i długoterminowe, bezpośrednie i pośrednie (w z...

Finanse przedsiębiorstw (25 stron)

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1694

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA • są to zjawiska i procesy pieniężne zachodzące w przedsiębiorstwie. Majątek przedsiębiorstwa Majątek trwały Majątek obrotowy To te składniki majątkowe To te składniki majątkowe przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa, które służą przezktóre zużywają się w bardzo krótkim czasi...

Kontrakty futures - Kontrakty na WGPW

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1008

KONTRAKTY TERMINOWE FUTURESI. Wprowadzenie 1.1 Ogólna charakterystyka pojęcia Instrumenty pochodne zwane także derywatami są, jak sama nazwa wskazuje, instrumentami, których wartość pochodzi od wartości instrumentów podstawowych. W momencie zmiany wartości instrumentu podstawowego, np. indeksu, c...

Tworzenie i podział wyniku finansowego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1505

TWORZENIE I PODZIAŁ WYNIKU FINANSOWEGO1. Wynik finansowy jako element sprawozdawczości finansowej 1.1 Pojęcie wyniku finansowego. Wynik finansowy podobnie jak większość funkcjonujących w naukach ekonomicznych terminów, jest różnie definiowany i rozumiany przez ekonomistów i instytucje zajmujące s...

Finanse przedsiębiorstw - ściąga

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse
Pobrań: 287
Wyświetleń: 2016

Finanse obejmują 3 podstawowe obszary: 1. Zarządzanie kapitałem (środki finansowe) 2. Finansowanie (zaopatrzenie w kapitał) 3. Zastosowanie kapitału = inwestycje Wskaźniki obejmujące: ⇨ zarządzanie kapitałem (ad 1) 1. zysk – (przychody i koszty ) nadwyżka przychodów nad kosztami 2. płynność – możli...