Umowa sprzedaży-pojęcie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1239
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Umowa sprzedaży-pojęcie - strona 1 Umowa sprzedaży-pojęcie - strona 2

Fragment notatki:

Pojęcie umowy sprzedaży
Zgodnie z art.535 KC „Przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.”
Sprzedaż jest umową:konsensualną, odpłatną, zobowiązującą i wzajemną.
Umowa konsensualna zostaje zawarta, gdy dwie lub więcej stron złożą zgodne oświadczenia woli - staje się ona skuteczna poprzez samo porozumienie.Potocznie nazywana umową kupna - sprzedaży.
Wada prawna w umowie sprzedaży.
Z wadą prawną w umowie sprzedaży mamy do czynienia gdy:
rzecz nie jest własnością sprzedającego;
jest obciążona prawem lub prawami osoby trzeciej.
Przykład: kupno samochodu, na którym ciąży prawo zastawu.
Forma umowy sprzedaży
Kodeks Cywilny, który reguluje przepisy związane z umową sprzedaży, nie wymusza na stronach zawierających umowę, jej formy. Ze względu na okoliczności oraz przedmiot sprzedaży umowa sprzedaży może przybierać różne formy -pisemną, ustną, specjalną (np. aktu notarialnego).
Jednak istnieją wyjątkowe sytuacje gdy forma pisemna jest narzucona przez KC:
umowa kupna- sprzedaży nieruchomości (Art. 158.)- dodatkowo jest to forma aktu notarialnego
zbycie przedsiębiorstwa (Art. 75. §1.)- forma aktu notarialnego
sprzedaż z zastrzeżeniem prawa własności (Art. 590.)
zastrzeżenie natychmiastowej wymagalności ceny na wypadek niepłacenia rat w terminie (sprzedaż na raty) (Art. 586. §1.)
Zdrowy rozsądek podpowiada żeby zachowywać jednak formę pisemną - chociażby dla celów dowodowych , przy ewentualnym postępowaniu sądowym, i innych trudnościach podczas egzekwowania umowy.
Znaczenie umowy przedwstępnej w umowie sprzedaży
Umowę przedwstępną zawierają strony zdecydowane co do chęci sprzedaży i nabycia, ale jeszcze z jakiś względów niegotowe do podpisania właściwej (tzw. stanowczej) umowy sprzedaży (np. czekają wciąż na udzielenie kredytu itp.) Umowa przedwstępna ma na celu związanie stron w taki sposób, żeby każda z nich mogła liczyć na to, iż w określonym terminie zostanie zawarta umowa na wspólnie ustalonych warunkach. Jeśli zaś do zawarcia umowy przyrzeczonej nie dojdzie, to przynajmniej sprzedający lub kupujący będzie mógł liczyć na stosowne odszkodowanie ( w zależności od tego czy przy podpisywaniu umowy zostałauiszczona opłata w postaci zadatku czy zaliczki i w zależności z czyjej winy do podpisania przyrzeczonej umowy nie doszło)
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz