Umorzenie postępowania administracyjnego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 336
Wyświetleń: 2534
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Umorzenie postępowania administracyjnego - strona 1

Fragment notatki:

Umorzenie postępowania administracyjnego Umorzenie i zawieszenie wykazują pewne podobieństwo procesowe, ale są to zupełnie inne instytucje. Umorzenie związane jest z rozstrzygnięciem.
Umorzenie - gdy z uwagi na wystąpienie przyczyn nieusuwalnych i trwałych nastąpi zakończenie czynności postępowania.
Istota umorzenia - zakończenie czynności postępowania w danej sprawie i w danej instancji, ponieważ umorzenie może nastąpić tak w pierwszej, jak i w drugiej instancji i trybach nadzwyczajnych. Od decyzji I. instancji o umorzeniu można wnieść apelację.
Mamy umorzenie: obligatoryjne, jeżeli wystąpi przesłanka je warunkująca,
fakultatywna, zawsze na wniosek strony. Umorzenie obligatoryjne, art. 105 § 1 Kpa Przesłanka: gdy bezprzedmiotowość postępowania,
brak przedmiotu postępowania, przedmiotem jest sprawa administracyjna.
Na sprawę administracyjną składają się pewne grupy elementów:
- elementy podmiotowe (strony),
- elementy przedmiotowe (podstawa prawna, podstawa faktyczna), z podstawy prawnej wynikają uprawnienie lub obowiązki, a z podstawy faktycznej całokształt stanu o charakterze prawotwórczym, uzasadniającym postępowanie. Zespół faktów uzasadniających to postępowanie.
Brak któregokolwiek elementu, to brak postępowania.
Umorzenie fakultatywne, art. 105 § 2 Kpa Błędnym wnioskiem jest, że przy współuczestnictwie.
Przesłanki:
wniosek strony o umorzenie (strony, która żądała wszczęcia),
ocena organu, że nie jest sprzeczne z interesem społecznym, brak sprzeciwu innych stron. Forma - in fine w art.105 § 1 w drodze decyzji o umorzeniu. I. instancja - odwołanie,
II. instancja - skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego.
Skutki umorzenia - zakończenie czynności postępowania w danej sprawie w danej instancji,
- sprawa nie zostaje rozstrzygnięta co do meritum, to znaczy nie rozstrzyga się o sytuacji prawnej strony (stron) - nie daje się obowiązku/uprawnienia.
Daje się tylko wyraz, że z uwagi na trwałe i nieusuwalne przyczyny sprawa zostaje rozstrzygnięta tylko pod względem procesowym.
Zasada jest rozstrzyganie sprawy co do meritum, a umorzenie jest wyjątkiem.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz