Ultradźwiękowy pomiar grubości ścianki przewodu-opracowanie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 525
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ultradźwiękowy pomiar grubości ścianki przewodu-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

ULTRADŹWIĘKOWY POMIAR GRUBOŚCI ŚCIANKI PRZEWODU
Grubość ścianki przewodu g wyznaczana jest z równania poprzez pomiar czasu
przejścia τ echa podłużnej fali ultradźwiękowej od czujnika do tylnej ścianki przewodu i z powrotem. Do wyznaczenia grubości ścianki potrzebna jest również znajomość prędkości fali podłużnej c w danym materiale. g=c∙τ/2
PROCEDURA SPRAWDZENIA OMYŁKI Z serii otrzymanych wyników g1,g2,…g11, wątpliwy może być wynik o najmniejszej lub największej wartości. Odrzucamy ten wynik- liczebność próby wynosi wtedy N=10.
Liczymy wartość średnią dla N=10
g = Σ gi / N
Obliczamy odchylenie standardowe pojedynczego pomiaru z równania:
σ = √(1/N-1)Σ (gi − g)2
Wyznaczamy przedział ufności Pg− tqmσ

(…)

… z rozkładu Studenta dla parametrów:
q= 1-α oraz m= N-1
Sprawdzić czy podejrzany wynik mieści się w przedziale ufności: jeżeli tak to nie
jest on omyłką, jeżeli nie to jest omyłką i należy odrzucić go w dalszej analizie
niepewności.
Tabela Rozkładu Studenta

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz